Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Dovoz elit - roztomilý nápad

29.07.2003
Vláda k nám chce dovážet technokratické elity z Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. Chce prý hlavně středoškoláky a doktory. Jde prý zatím o pilotní projekt, očekávaných zhruba patnáct set techniků se má na našem trhu práce objevit až za několik let. Na celém projektu je sympatické vlastně jenom to, že vláda prokazuje jistou mírnou otevřenost světu. Česká pravice je spíše xenofobní, a bývalý předseda ODS dokonce navrhl, že by se povolení k trvalému pobytu mělo dražit, tedy prodávat těm cizincům, kteří nejvíce zaplatí. Ale Škromachova selektivní otevřenost není liberální, je to sociální inženýrství par excellence, je to "otevřenost" sotva na "setinu plynu". Nakonec - lepší něco než nic. To je ale asi tak to jediné, co lze o projektu říci dobrého. Celá věc dobře ilustruje, že ani imigrační politika, ani například politika ve vztahu k uprchlíkům nebyla nikdy předmětem dostatečné diskuse, a to ani v rámci celého politického spektra, ani uvnitř partají. Vezměme si třeba výběr zemí, o kterém sami úředníci říkají, že "někde se začít muselo". Jde asi o to, že se lidé z těchto zemí domluví rusky, a my jsme také přece Slované. Proč třeba nedovážet Indy, kteří všichni mluví perfektně anglicky? Proč dovážet střední technický kádr? Není lepší otevřít skrze školné a půjčky náš školský systém tak, aby všichni mohli studovat, co chtějí, a do svého vzdělání investovat? Z liberálního pohledu je správné otevřít zemi těm, kteří v ní pracovat chtějí a kteří udělají maximum. Nikoliv pouze shodou okolností jsou to také ti, které potřebujeme: ukrajinští zedníci, asijští obchodníci, rusky mluvící prodavačky. Tito lidé nemusí na svém sociálním postu zůstat. Takový Korejec prodává v Americe v krámečku zeleninu, šetří, jeho syn má už samoobsluhu, šetří, a nejpozději vnuk už studuje na Harvardu. Vězme, že naprostá většina lidí ochotných pohnout se do světa za prací a lepší existencí jsou lidé nadaní pílí, vůlí a fantazií. Žádná společnost na nich nikdy neprodělá. V doslova každé americké hospodě myjí nádobí Mexičané (legálně i ilegálně) a jenom pokrytec bude tvrdit, že by to šlo i bez nich. Podobná je situace u nás s ukrajinskými zedníky. Vůbec nic nebrání tomu deklarovat oficiální otevřenost přílivu ukrajinských zedníků. Jenomže "ukrajinec" zní dnes pro mnohé české nafrněnce skoro jako nadávka. Hlavně je jich moc a toho se my Češi bojíme. Proto se asi na seznam dostali jiní "menší" Slované, např. Chorvati: jenomže Chorvati již desítky let jezdí pracovat do Německa a můžeme se vsadit, že nad Škromachovou nabídkou ohrnou nos. Další otázky - Proč si nedovezou firmy svoje "kádry" samy? Americké podniky si v Indii vyhledávají a vyškolují softwarové inženýry a nedělá to za ně stát. Proč techniky, a ne obchodníky? Obchodování nám snad marxisticky smrdí? A proč se u nás čeká na trvalý pobyt deset let? Za deset let skoro každý člověk přehodnotí svoje tužby a cíle. Není takový systém k ničemu?
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.