Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Ekonomika a euroústava

23.06.2003
Zástupci konventu předložili v Soluni Evropské radě návrh textu evropské ústavy. Ta pochopitelně obsahuje i ustanovení, která budou mít přímý vliv i na hospodářskou politiku. Můžeme si je rozdělit zhruba do tří kategorií.

1. Daně

Federalisté ani socialističtí daňoví harmonizátoři z Německa a Francie se svými návrhy neuspěli. Žádný zásadní posun oproti stávajícímu uspořádání evropská ústava nepřináší. Návrh sice připouští možnost, že unie nařídí harmonizaci daní ze zisku podniků, a to prostým souhlasem většiny členských států. To však jen tehdy, když se všechny členské země jednohlasně dohodnou na tom, že se takové hlasování bude konat. Je velmi nepravděpodobné, že by se teď EU na něčem takovém dohodla. Navíc se země jako Irsko, Španělsko a Británie budou spíše snažit tento bod ústavy v následujícím půlroce rozbít nebo zrušit. Návrh ústavy také počítá s tím, že by unie mohla mít vlastní daňovou autoritu, tedy možnost vyhlásit nějakou celoevropskou daň. Musely by se na tom však shodnout všechny členské státy. Ví už Česká republika - jako dosud pouze kandidátská země - jaký má na tohle názor? Shodne se pravice s levicí, vláda s opozicí? Vede se o tom vážná diskuse jako v Polsku? Nikoliv.

2. Hospodářská a rozpočtová politika

Návrh na evropského ministra financí v konventu - na rozdíl od návrhu na evropského ministra zahraničí - neprošel. A dosud neformální sdružení zemí, které přijaly euro, získá právní status. Země, které si podrží vlastní měnu, budou vyloučeny z rozhodování o společných rozpočtových pravidlech.

3. Právní subjektivita

EU získá právní subjektivitu, která dosud neexistovala a byla uplatňována pouze do určité míry v rámci vyjednávání Světové obchodní organizace. Pozice EU s jednoznačnou právní subjektivitou bude při těchto i jiných jednáních jednoznačně posílena.

4. Listina práv a svobod

Listina neobsahuje ustanovení a utopická sociální práva, která by již nebyla v listinách práv a svobod a ústav členských zemí. Ale například "právo na bezplatný servis při hledání zaměstnání" (úřady práce) narazí zřejmě na rozhodný odpor Irska a Velké Británie.

***

Sedmdesát procent vývozu a dovozu uskutečňujeme s Evropskou unií. Tento obchod se za rok stane "vnitřním obchodem" unie. Česko zaměstnává v tuto chvíli 9400 celníků, po připojení k unii bude propuštěno 2200 z nich. Selský rozum říká, že by mělo být propuštěno 70 %, tedy okolo 6500 celníků. Tak jednoduché počty však použít nelze. Zaprvé zůstane celníkům určitá role v rámci vzájemného započítávání sazeb DPH mezi jednotlivými členskými státy (podobně to funguje v EU), časem se někteří celníci stanou zaměstnanci finančních úřadů, což se v některých zemích Evropské unie děje již teď. A zadruhé do přijetí schengenských dohod budou mít právo provádět namátkové celní kontroly uvnitř státu. Jenže přece jen je ten nepoměr příliš velký a je evidentní, že stát se rozhodl provádět sociální politiku udržováním umělé zaměstnanosti v celní správě.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.