Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Evropská ústava do finále

21.05.2003
Dvacátého června musí být hotov návrh evropské ústavy, která se již více než rok připravuj e na půdě Konventu. Zbývá tedy pouhý měsíc na dokončení dokumentu, který by měl na dlouhá léta předurčit a zarámovat fungování Evropské unie, do které brzy vstoupíme i my. Budeme jedním z pětadvaceti členských států unie, která bude čítat přes 400 milionů obyvatel. Po 20. červnu bude dokument vzniklý v Konventu předán jednotlivým členským státům. Začne patrně vyostřená politická diskuse. Debata možná Evropu posílí, může to však také dopadnout tak, že konsenzuálně připravovaný dokument bude v lítém politickém boji rozcupován na kusy. To může následně způsobit i hlubokou politickou krizi v jednotlivých členských zemích. Buď se v příštích měsících staneme svědky historických událostí (Američané vždycky budou oslavovat své otce-zakladatele z konce 18. století), nebo budeme přihlížet fiasku. Jistý paradox (bez kterého by však Konvent nevznikl) spočívá v tom, že k práci na ústavě byli přizváni i opoziční politici ze všech členských zemí. Ústavu psali liberálové, socialisté, sociální demokraté, konzervativci, federalisté, euroskeptici, nacionalisté i zelení. Ale ústava jako taková bude schvalována momentálními parlamentními většinami jednotlivých zemí. Největší hrozbou je, že ti, kteří se práce v Konventu nezúčastnili (a doposud k tématu mlčeli), začnou nyní nad návrhem politicky exhibovat před domácím voličstvem. Krize uvnitř jednotlivých členských států může pak vyvolat to, že politické opozice, které se v Konventu podílejí na vzniku dokumentu, budou za měsíc z procesu schvalování nejrůznějších zásahů do návrhu ústavy vylučovány. Ústavní dokument má nějakou architekturu, nějakou koncepci stavby a nelze z něj libovolně vytrhávat jeden kus základů či jeden mostní oblouk. Tím by mohla být ohrožena nosnost celé konstrukce. Je poněkud znepokojivé, že měsíc před dokončením ústavy není dosud známa řada věcí. Neví se, jestli vůbec bude a jak bude volen či jmenován evropský prezident (zatím se předpokládá, že bude předsedat Radě ministrů), zda bude jmenován Evropskou radou a potvrzován Evropským parlamentem. To by posílilo roli národních států. Neví se také ještě, zda bude například volen předseda Evropské komise, to by naopak posílilo federalistické tendence a výrazně by se zpolitizovaly volby do Evropského parlamentu. Neví se ještě mnoho dalších věcí: není rozhodnuto, zda bude ústava schvalována v referendu (za rok tedy můžeme jít k referendu znovu), a také ještě nikdo netuší, jak dlouho má trvat proces přijímání dokumentu. Čím déle se povede politická debata o ústavě uvnitř jednotlivých států, tím méně z dokumentu zbude. To není v ničím zájmu, tedy ani v našem. Bude-li evropská ústava naopak schválena rychle, bude možná přijata ještě bez nás jako plnohodnotných členů. Mohli bychom si ujasnit priority alespoň v tomto ohledu. To však předpokládá, že se o ústavu začneme zajímat.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.