Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Irák a katastry, Airbus do USA

30.06.2003
Jestli byla česká privatizace v něčem úspěšná, pak to byly dozajista restituce. Nikoliv jako nástroj nastolení spravedlnosti (v tomto ohledu byly a zůstanou do určité míry sporné), ale především jako efektivní nástroj rychlého rozvoje drobného soukromého podnikání a služeb. Noví soukromí majitelé rychle pronajali všechny nebytové prostory, jež pronajmout šly. Restituce nemovitostí a pozemků byly u nás umožněny proto, že komunisté nezničili pozemkové knihy a archivy. Je to vlastně záhada. Proč komunisté nezničili doklady o soukromém vlastnictví, které se později mohly stát jedním z pilířů "restaurace kapitalismu"? Proč režim, který vraždil lidi, zavíral je do koncentráků, lámal charaktery, nezničil jeden ze zdrojů svého zániku? Ústavní soudce Vojtěch Cepl nedávno navštívil Irák, a to jako člen americké mise, která se zabývala možností restitucí kurdského majetku. V této souvislosti je zajímavé, že také v Iráku existují naprosto přehledné katastry pozemků a nemovitostí. Jsou vytvořeny po francouzském vzoru, existují z doby francouzské okupace. Nezničil je ani Saddám, ani válka. Právě existenci jasné evidence soukromého majetku (tedy například katastry) a hlavně tradici této evidence považuje sociolog Hernando de Soto za základ prosperity. Je to něco, co například Jižní Amerika většinou nemá nebo to buduje velmi pracně. V tomto smyslu svítá Iráku naděje. Podobná naděje, jakou mělo Československo, resp. Česká republika.

***

Zpráva o tom, že se Airbus chystá přesunout do USA část výroby a ucházet se o zbrojní kontrakty americké vlády, by byla ještě před pár lety považována za špatný vtip. Shodou okolností o tomto záměru firmy Airbus informovaly agentury tentýž den, kdy se minulý týden ve Washingtonu konal smiřovací summit Evropské unie a USA. O čem to svědčí? Mimo jiné o tom, jak mohou byznys a obchodní zájmy na globálním trhu pomoci působit i na konflikty v oblasti zahraniční politiky a zahraničně politických cílů. Pokud se pořád poukazuje na to, že Evropa investuje do nových zbrojních technologií málo, může působení Airbusu na americkém trhu působit jako jeden z pilířů budoucího přemostění mezi Evropu a USA. Zadruhé zpráva ukazuje, jak špatně se ve světě bez obchodních bariér a s vysokou prostupností zahraničních investic udržuje ekonomický nacionalismus. Ten sice v Americe nikdy nebyl silný (na rozdíl od Německa či Francie), ale firma Boeing byla vždy výkladní skříní a export dopravních a vojenských letadel firmy Boeing byl tradičně podporován americkou politikou i diplomacií. Případ Boeing-Airbus je jedinečný ještě z jednoho důvodu. Před 15 lety byl podíl Airbusu na světovém trhu s velkými dopravními letadly 15 %. V poslední době vítězí Airbus na všech frontách, má mnohem více objednávek než Boeing. Airbus byl uměle vzniklým a ještě donedávna dotovaným projektem více evropských vlád. Již několik let nejsou státní dotace v rámci pravidel WTO povoleny, ale i řada liberálních ekonomů připouští, že v případě Airbus-Boeing mohly být státní dotace po dlouhou dobu všeobecně (či dokonce globálně) ekonomicky prospěšné. Pomohly patrně rozbít monopolní pozici Boeingu na globálním trhu, umožnily vytvořit konkurenci jednomu gigantovi a udržet ceny dopravních letadel pod kontrolou. Je to však případ velmi specifický a o všeobecné prospěšnosti státních dotací pochopitelně nesvědčí. Ale svědčí o tom, že dogmata není radno používat za všech okolností.

***

ČNB a americký Fed snížily úrokové sazby ve stejný den. To tu ještě nebylo. Pověsila se snad česká měna na dolar? Nikoliv, ale zajímavé je něco jiného. ČNB odůvodňuje svoje kroky stejně jako Fed, tedy rizikem deflačního vývoje, tedy všeobecným poklesem cen. A brzy podle všeho sníží sazby i Evropská centrální banka a argumenty budou podobné. Nejsme náhodou svědky globalizace cenových vývojů? Tvoří ještě národní měnová politika účinný nástroj pro boj s inflací či deflací? Do jaké míry je vývoj cen určován měnovou politikou a do jaké míry svobodným globálním obchodem?
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.