Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Která daň tu je na věčné časy

12.09.2002
Ať již to dopadne s celým Špidlovým balíčkem jakkoli, jisté je, že ke zvýšení daní u nás brzy dojde. Ekonomové mohou nakrásně tvrdit, že jakékoli zvyšování daní je škodlivé či zbytečné, ale na světě je to tak, že daně jsou prostě politikum par excellence. Dnes již nejen pouze v anglosaském světě platí politický slogan "no taxation without representation" (pravidlo lze česky vysvětlit jako žádné rozhodování o zdanění bez volené reprezentace). Daně prostě nejsou odborná záležitost, hlas ekonomů je vždy pouze poradní. Názory ekonomů na to, která daň je hospodářsky "méně škodlivá", se od politiky pokouší abstrahovat. Daně způsobují na trhu poruchy. Především z tohoto pohledu pak ekonomové posuzují jejich případnou vho dnost, škodlivost či užitečnost. Většině ekonomů například vadí méně vyšší daň z přidané hodnoty než třeba vyšší daň z příjmu, ale v samé "baště akademické ekonomie", tedy v USA, DPH vůbec nemají, protože je politicky nepřijatelná: není totiž dostatečně viditelná a transparentní, je ze své povahy považována za skrytou. Většina Američanů by proto chápala pokusy o zavádění této daně jako protiústavní.

Spotřební daně zpečetěny

U nás zvítězila ve volbách levicová strana, která daně zvyšovat prostě chce a tvrdí, že musí. Politici však říkají, že některé daně snad porostou jen dočasně nebo že jejich zvýšení bude někdy za rok kompenzováno snížením jiných daní. Podívejme se tedy realisticky na možný vývoj jednotlivých daní z hlediska jejich "trvanlivosti". Nejjasněji se zdá zpečetěn osud spotřebních daní. Především kuřáci jsou dnes ve většině zemí pomalu vytlačováni ze slušné společnosti, ale i kdyby to tak nebylo, není znám příklad země, která by tyto daně - když je už jednou zvýšila - vracela na původní úroveň. Naopak tyto daně v příštích letech ještě dále porostou. Limit je zřejmý: výše zdanění v okolních zemích. Jinak stát bude muset čelit pašování, a takový boj je příliš nákladný. Pokud se staneme členy EU, budeme mít stejnou sazbu spotřební daně na cigarety jako jiné členské země, a počítejme s tím, že tyto sazby porostou v rámci celé EU. Pokud bude od roku 2004 zavedena vyšší daň z benzinu, je rovněž nepravděpodobné, že někdy klesne. Obě sazby DPH budou v budoucnu pomalu konvergovat, ale období jedné sazby není na obzoru. Jsou tu totiž celé armády byrokratů, které se živí tím, že rozhodují o tom, která zbožová položka (třeba 23678b) bude patřit do které sazby. A další divize úředníků to pak kontrolují. Česko je menší ekonomikou otevřenou konkurenci a světu, a proto lze předpokládat, že daně ze zisku korporací nepoklesnou pouze v roce 2004, jak dnes politici plánují, ale budou klesat i nadále. Důvod je jediný: všechny okolní transformující se ekonomiky mají tuto sazbu daně již dnes výrazně nižší než Česká republika. Ať již bude u vlády v příštích letech kdokoliv, bude nucen tuto daň dále snižovat, protože jinak investoři odejdou i s pracovními příležitostmi pryč. A to při stále rostoucí nezaměstnanosti nebude prostě žádný politik riskovat. Zatím skutečně nehrozí, že se jednotlivé státy EU někdy dohodnou na společné politice ve věci daně z příjmu korporací.

Daně se mění po volbách

Naopak nevěřme tomu, že tzv. milionářská daň tu bude jen na tři roky. Opět se ještě nikdy nestalo, aby nějaká vláda v rámci jednoho volebního období rušila sazby či daňová pásma, které sama zavedla. To je prostě jenom iluze, jakkoli bude taková politická dohoda třeba zpečetěna podpisy. Daně z příjmu nebo jejich progresivitu může zvýšit nebo snížit pouze příští vláda po příštích volbách, ale často je k razantnějšímu snižování daňové progresivity či celé daně z příjmu třeba výměna politické elity, či dokonce generace či garnitury. Jako byl nástup Reagana, Thatcherové či Rogera Douglase na Novém Zélandu.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.