Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Obrat doleva nehrozí

22.06.2002
Stále a všude se mluví o vítězství levice. Kdybychom brali v potaz pouze to, co měly strany ve svých programech, pak by to asi byla pravda. Lze však očekávat, že připravovaná Špidlova vláda bude skutečně zavádět socialismus nebo vytrhávat z kořenů ještě poněkud nedomrlou květinku tržní ekonomiky? Spíše nikoliv.

Pravicová teorie a praxe

Pokud šlo o řeči, Klausova ODS se vždy tvářila jako taková pravice, že by před ní vypadali narůžověle i Margaret Thatcherová, Ronald Reagan či slavný novozélandský reformátor 80. let Roger Douglas. Nezklamala ani v letošní kampani. Jenomže s ODS máme jistou zkušenost. Stačilo, když si stěžovali železniční odboráři. Nájemníci ze soukromých domů ani demonstrovat nemuseli. Klaus všem ustoupil předem a bez nátlaku.
Samy základy kapitalismu, tedy věci tak samozřejmé, že je nenajdeme ani v ekonomických učebnicích, ODS vždy opomíjela: je přece normální, že se bankám vracejí dluhy, je přece normální, že zloději sedí ve vězení, je přece normální, že soudy soudí včas, je dobré vítat zahraniční kapitál (a zabezpečit mu ochranu investic, jak diktují podepsané mezinárodní smlouvy) a chránit soukromé vlastnictví (a to i na kapitálovém trhu).
Je tedy nepravděpodobné, že případné volební vítězství ODS by znamenalo nějakou cestou doprava. Na to by se tato strana musela nejprve obrodit. To se možná nyní stane, ale volební vítězství by nevedlo k potřebné očistě ODS od bezskrupulózně cynického vedení.

Proč Švédsko „funguje“

Tržní ekonomika (či kapitalismus) má své prazáklady, bez kterých nemůže fungovat. To vědí nadmíru dobře ve Švédsku, které předseda ČSSD Vladimír Špidla tolik obdivuje. Ve Švédsku perfektně funguje institucionální a regulatorní rámec tržní ekonomiky. Dobře fungují soudy, zápis nových firem se provádí promptně, bankroty jsou uskutečňovány s rychlostí u nás nevídanou. Tamější vláda bojuje s korupcí a snaží se o transparentní rozhodování. Je více než pravděpodobné, že Špidlovi ekonomičtí poradci panu předsedovi vysvětlí (pokud si to on sám ještě neuvědomil), že to jsou ty pravé důvody, proč se Švédsku ekonomicky daří, ať již má daně jakékoli.
Kdyby ČSSD například upřela svou pozornost k fungování soudnictví či transparentnímu rozhodování vlády, je to pro kapitalismus a tržní ekonomiku skvělá zpráva.

Privatizace ano, školné ne

Příští vláda, ať v ní bude sedět kdokoli, bude prostě muset prosadit jisté snížení daní ze zisku firem, protože Česká republika má tuto daň zdaleka nejvyšší v celém regionu (tedy mezi adepty na členství v EU). ČSSD se možná pokusí mírně zvýšit daně nejbohatším. Zatím však musí počítat s nesouhlasem koaličních partnerů. Navíc lze doložit, že vyšší daňová progrese motivuje bohaté k tomu, aby investovali do nalezení cest, jak se placení daní vyhnout úplně. Možná to Špidla pochopí, ale zatím je to spíše ono známé wishful thinking. Ale již dnes ČSSD jednoznačně tvrdí, že nebude zvyšovat celkovou daňovou kvótu.
Jakákoli Špidlova vláda bude jednoznačně pokračovat v privatizaci. Jakkoli je v dnešním globálním světě privatizace ekonomická nutnost, z ideologického hlediska jde stále o politiku pravicovou.
Vláda ČSSD bude jistě pokračovat v lákání zahraničních investorů pobídkami. Taková politika není ani levicová, ani pravicová. Ať se nám to líbí, nebo ne (daňové břemeno se přenáší na drobné a střední podniky), jde prostě o něco, co v dnešním světě dělá úplně každý. Každopádně jsou zahraniční investice zpravidla soukromé: znamenají tedy logicky více kapitálu, kapitalistů i kapitalismu, když už na to slovo někdo tolik slyší.
Špidla se bohužel staví proti penzijní reformě i proti zásadní reformě mandatorních výdajů státního rozpočtu. Vydrží Špidla kritický tlak institucí, jako je MMF, Světová banka či OECD, které nám tyto reformy ostře doporučují již několik let? Možná ano, ale kritika ze strany těchto institucí se bude velmi stupňovat. Šetřit v rozpočtu se také prostě bude muset, mimo jiné proto, že Špidla vcelku upřímně chce do Evropské unie a budeme se blížit limitu plnění maastrichtských konvergenčních kritérií.

Ideologická zatemnělost

Nelze bohužel počítat s výrazným snižováním stavů ve státní správě: jak ukazují průzkumy, v ní se zřetelně rekrutuje voličská základna sociální demokracie. Nejsmutnější a nejznepokojivější je, s jakou razancí a ideologickou zatemněností odmítá ČSSD jakékoli úvahy o školném a reformě financování školství. Špidla tak doslova zapichuje dýku do zad nastupujícím a budoucím generacím. Jiný způsob zvýšení investic do strašlivě zanedbaného vysokého školství přitom Špidla k dispozici nemá a ani ho nikdy nenajde.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.