Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Proč vítat všechny imigranty

06.11.2003
S velkým lomozem se v Česku rozjíždí sociálně inženýrský pilotní projekt "dovozu mozků". Vybráno bylo zatím pětasedmdesát žadatelů z několika převážně slovanských zemí. Těm se má zrychlit vyřízení žádostí o povolení trvalého pobytu. Mají teď čekat dva a půl roku místo deseti let. Přijedou lékaři, programátoři a vědci z Bulharska, Chorvatska či Kazachstánu. První, co lze o celé věci říci, je, že lepší něco než nic. Až dosud česká politika vynikala spíše xenofobním přístupem. Je-li toto první náznak, že naše země chce být otevřenější světu, je to dobře. Je to však bouře ve sklenici vody. Po několikaměsíčních jednáních projevilo zájem pár lidí a ti ještě musí několik let čekat. Je otázka, zda práce úředníků, kteří pilotní projekt připravují, není již teď mnohem dražší, než kdy může být její celkový společenský přínos. Pro imigrační politiku českého státu je typické, že pokus o její vznik není podložen společenskou diskusí. Takže jsme si neodpověděli ani na otázku, proč vůbec příliv imigrantů do země nějak regulovat. Další otázky jsou této otázce jednoduše podřízené: Proč vybírat ty jakoby vzdělané či vzdělanější? Proč lidi z určitých oborů? Jak vybírat ty obory? A proč volat zrovna lidi ze slovanských zemí (kromě Kazachstánu, ale ten byl jistě také vybrán proto, že se tam mluví rusky)? Posledním bodem můžeme začít. Na otázku výběru zemí autoři projektu tvrdí, že "někde se přece začít musí". Nápad se asi opírá o ideu, že všichni mluvíme nějak polorusky, a dobře se tedy dorozumíme. Ale je to ještě pravda? Možná by bylo lepší dovážet právě ty, kteří rusky nemluví. Třeba Indy. Každý Ind umí perfektně anglicky a mohl by tu třeba učit angličtinu, kterou na mnohých školách dosud učí bývalé učitelky ruštiny. Ptejme se také, zda k nám vůbec chorvatské a bulharské "elity" chtějí. Těžko. Ty chorvatské jsou například dávno v Německu. Kdo ví, zda se k nám pohrnou slovanští doktoři a programátoři, ale chceme je vůbec? Je programátor víc než obchodník? Není lepší vyhovět těm, kteří se u nás usadit chtějí? Tato země potřebuje ukrajinské zedníky, ruské prodavačky a uklízečky a asijské obchodníčky. Proč? Protože je po nich poptávka. Už tady jsou, ať už načerno nebo přechodně, rozhodně bez naděje na legální trvalý pobyt. O povaze imigranta svědčí už to, že se někam vydá, něco pro to udělá i to, že všechno nechá za sebou, tam, kde byl předtím doma. Má odvahu, riskuje, má vůli věci měnit a zlepšit. Všude na světě jsou imigranti (a především ti z Asie) příkladem píle, pevné vůle a pracovitosti. Začínají u manuálních prací či v drobném obchodu, jejich děti a vnukové (někdy i oni sami) končí ve špičkové vědě, na univerzitách, v byznysu. Mimochodem: nejlepší cesta, jak přilákat elity (a zájemce o to elitou se stát), je mít vyhlášené školství a prestižní univerzity, na které se budou zájemci ze zahraničí jenom hrnout. Jenže pro tohle vůbec nic neděláme.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.