Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Rychetský za práva nájemníků

26.05.2003
Pavel Rychetský se podle všeho brzy stane předsedou Ústavního soudu. Tato instituce se v posledních letech stala významným hráčem také na poli hospodářské politiky. Ne snad proto, že by si ústavní soudci pro sebe uzurpovali právo, které jim nepřísluší, ale proto, že stát a vláda porušovaly ústavu. Byla to nejrůznější témata od nezávislosti centrální banky po monopol v cukrovarnictví. Veřejnost si v uplynulých letech nejvíce všimla opakovaných rozhodnutí soudu, která se týkala míry a způsobu regulace nájemného. Názory politika a dosavadního ministra spravedlnosti Pavla Rychetského na toto téma jsou však v ostrém protikladu k dosavadním nálezům soudu. Jeho názory na regulaci nájemného se vůbec neliší od politiky známého ochránce nájemníků a poslance za ČSSD JUDr. Stanislava Křečka a byl to podle našich zdrojů právě Rychetský, kdo v minulé i současné vládě pomáhal dirigovat nejrůznější právní manévry, které ve svém důsledku znamenaly obcházení rozhodnutí Ústavního soudu. Nelze vyloučit, že nově složený Ústavní soud provede za čas pod novým předsedou názorový veletoč v tomto důležitém tématu, a to by nebyla dobrá zpráva pro kontinuitu práva. Pokud ne, bude muset Rychetský jako předseda soudu hájit něco, proti čemu se jako politik vždy stavěl. Důležité je, že ke zvrácení svých minulých rozhodnutí potřebuje Ústavní soud v rámci hlasování vyšší kvorum než při běžném rozhodování nových případů.

***

Nový ministr průmyslu Milan Urban prý zvažuje dostavbu dalších dvou bloků Temelína. Respektive, řekl to novinářům tak, že prý musíme vzít na vědomí, že Temelín "není ještě dostavěn". Nikdo však nepředpokládá, že by bylo možné začít cosi stavět dříve než v roce 2010, tedy za šest let. I když to ministr neřekl přímo, bylo by stejně dobré, kdyby na toto téma zatím mlčel a raději žádné podobné náznaky ani nevypouštěl. Proč? Protože vláda již skoro rok mluví o tom, že připraví energetickou koncepci státu. Poctivě míněná odpověd ministra na otázky o Temelínu by měla znít asi takto: "Vláda dosud nepřipravila energetickou koncepci, téma dostavby Temelína nelze vytrhávat ze souvislosti, nemohu se vyjádřit." O nové koncepci se mluví přinejmenším od doby, kdy před rokem a čtvrt zkrachovala privatizace firmy ČEZ. Koncepci slíbila i nová Špidlova vláda. Prý ji skoro napsal a dopsal ministr Rusnok a teď se neví, jestli se bude psát znovu a zase od začátku. Od voleb je skoro rok. Je proto na místě vládě připomenout, že ji daňoví poplatníci platí za práci, a ne za nicnedělání. Koncepce měla být již dávno připravena. Jakéže "maličkosti" by měl takový vládní plán řešit? Míru závislosti na domácích a cizích zdrojích (elektřina se dá také dovážet a dnes je to již skoro stejně jednoduché jako u ponožek), definici strategických zájmů státu v energetice, zájmy spotřebitele, evropské a globální souvislosti a závazky vyplývající z mezinárodních smluv a svobodného obchodu, míru únosnosti domácí těžby uhlí ve vztahu k ekologii a tváři krajiny, vztah těžby k územnímu plánování, k osídlení a kulturnímu dědictví, zájmy společnosti v oblasti energetických úspor, trvalou udržitelnost, cíle privatizace ČEZ a desítky dalších zásadních věcí. Takže, pane Urbane, my čekáme!

***

Ministr financí Sobotka i předseda vlády Špidla zřejmě nakonec vzdávají možnost rozbít krunýř politického řízení konsolidační agentury, kterou ovládá dozorčí rada najmenovaná ještě opoziční smlouvou spolu s lidovci. Připomeňme, že v agentuře se rozhoduje o špatných úvěrech v nominální hodnotě stovek miliard korun. Vůbec nejděsivější je, že poslanci v mocné dozorčí radě agentury pracují zadarmo. Raději tedy nezkoušejme ani domyslet, jaká je motivace jejich práce. Proč by měl mít představitel nesmiřitelné opozice Vlastimil Tlustý (předseda dozorčí rady ČKA) zájem, aby hladce pracovala agentura, která by v každé normální zemi fungovala pod kuratelou ministerstva financí? Normální opozice přece nemá mít interes na dobrém, profesionálním a ocenitelném plnění úkolů, které má mít na starosti vláda.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.