Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Tři poznámky o arbitráži

24.03.2003

Trpká zkušenost s deseti miliardami korun za ukradenou televizi může České republice svým způsobem prospět. Ale pouze tehdy, pokud z ní budou vyvozeny na základě veřejné diskuse patřičné závěry.

Především je třeba si konečně uvědomit, kde že jsme se to ocitli, a už si nic nenalhávat. Na celém arbitrážním nálezu (www.cnts.cz) jsou nejpozoruhodnější ty pasáže, které uvádějí precedenční vzory pro rozhodnutí arbitrů. Jsou to spory typu Írán versus Spojené státy z osmdesátých let, Mexika proti Spojeným státům z téže doby nebo Ghana versus South Pacific Corporation. Mnozí čeští politici rádi říkají, že na Západě je stejná korupce jako u nás, že tamní politici a úředníci jsou jen lépe zběhlí v tom, jak ji zakrýt. To, že se propadáme na různých žebříčcích korupce stále níž, je podle nich dáno tím, že nás na Západě úmyslně poškozují. Nic snad není lepším důkazem pro tvrzení, že tomu tak není, jako právě výsledek arbitráže. Řešení "obchodního sporu" nevychází z precedentů nějaké pře mezi - řekněme, Irskem a Dánskem nebo třeba Austrálií či Francií. Vychází se z toho, co se dělo v Íránu po vyhnání šáha a znárodnění amerických aktiv v této zemi. Až sem se tedy dostala naše právní a politická kultura. Způsob, jakým zbavil Železný své americké partnery vlivu v televizi, se vyznačoval právní kulturou asi tak na úrovni Nigérie. Posvětil to český stát, čeští soudci, čeští regulátoři a čeští politici.

***

Možná nám teď konečně dojde několik věcí. Například si přiznejme opravdovou úroveň našich soudů, advokátů i právnického vzdělání. Papírožroutská právně pozitivistická fachidiocie, kterou zastává většina zdejší právnické obce, není kompatibilní s právní kulturou vyspělých civilizovaných zemí. Ukázalo se, že je dobrá k tomu, když chce někdo někoho přechytračit. Další lekcí je, že CME zvítězila proto, že se mohla opřít o mezinárodní právo. V řadě podobných případů, jako byla Nova, vymetl však jeden český "podnikatel" s druhým a ten nikde zastání nenašel. Postupem času nám snad začne docházet, že podpisy, sliby a slovo mají platit vždy i doma a nejen v mezinárodním právu. Pochopíme také, že chceme-li být součástí civilizovaného světa, pak se slušnost a etika v podnikání z dlouhodobého hlediska vyplácí. Třeba takové desatero není jenom jakýsi mystický příkaz shůry. Jeho dodržování má i svůj obyčejný praktický význam pro obyčejný praktický (obchodní) život. Železného trik posvěcený právem a politikou se nám prostě nevyplatil.

***

Ukazuje se, že čeští právníci se musí více vzdělávat a inspirovat se praxí a hodnotami vyspělého světa. Členství v EU tomu pomůže. Miliardy za Novu jsou dalším dobrým důvodem pro to, aby váhající řekli v referendu své ANO. Nový český prezident vyzval k ukončení diskuse o devadesátých letech. Případ Novy je další dobrý důvod k tomu, aby společenské elity právě tuto diskusi podpořily. Žádná totiž dosud neproběhla. Bez poučení o chybách není nápravy. Sám předseda vlády Klaus v minulém desetiletí opakovaně vzkazoval americkým a britským investorům, kteří byli okradeni na českém kapitálovém trhu, že jsou pouze investory, kteří investovali špatně a neúspěšně. Železný měl pro svůj postup podporu i inspiraci z nejvyšších míst.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.