Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Ostatní

Společnost Motoinvest se nemůže vyvázat ze spoluodpovědnosti za causu C. S. Fondy

24.4.1997 - MF Dnes
Jan Dienstl v článku "Motoinvest spravoval C. S. Fondy bez potíží" (MF DNES 17. 4.) tvrdí, že Motoinvest se již koncem loňského roku rozhodl opustit kapitálový trh a že jeho rozhodnutí prodat investiční společnost C. S. Fond, a.s. (tedy společnost, která spravovala tři začátkem března zcela vykradené podílové fondy), s tímto rozhodnutím souvisí, stejně tak jako souvisí s rozhodnutím o prodeji Plzeňské banky. Dienstl mimo jiné tvrdí, že "skupina Motoinvest není schopna ručit za to, jak se k majetku ve spravovaných společnostech zachovají noví vlastníci. Snažíme se předejít podezřelým případům a raději ukončujeme jednání. Nakonec však může přijít následující, třetí kupec, který se nemusí chovat korektně." Dienstl jménem své skupiny dále tvrdí, že "můžeme vyjadřovat nesouhlas s tím, co se s majetkem C.S. Fondů stalo, můžeme vyjadřovat podporu podílníkům v jejich snaze získat ztracený majetek zpět, ale to je vše, co můžeme". Názory uvedené v Dienstlově článku je třeba uvést na pravou míru. Již na začátku je však třeba konstatovat, že podílníci byli ti poslední, o které se Motoinvest při prodeji správcovské (investiční) společnosti zajímal. Takže holá fakta. Jak lze vidět na rubopisu (zadní straně) listinné akcie společnosti C.S. Fond, a.s., otištěné v Respektu č.13 (24.-31. 3.), Motoinvest získal akcie investiční společnosti C. S. Fond, a.s., 29. listopadu 1995. Šlo o akcie na jméno, veřejně neobchodovatelné. V září 1996 prodal Motoinvest tuto investiční společnost firmě C.A.S.2 holding, kterou sám plně ovládal. Ta se akcií zbavila, jak sám Dienstl přiznává, 11. února letošního roku, 4. března zmizely z účtů všech tří podílových fondů všechny peníze. Jak lze opět vysledovat na rubopisu akcie C. S. Fond, a.s., koupila tyto akcie od C. A. S. 2 holding kyperská společnost Austel Enterprises Ltd. Na rubopisu akcie se nevyskytuje firemní razítko tohoto podniku. Název firmy je zde napsán pouze na stroji a jméno podepsané osoby je zcela nečitelné. V názvu firmy napsaném na akcii je navíc chyba. Místo "enterprises" (t.j. anglicky podnik) je tu napsáno "enteprises". Od této firmy získala 28. února akcie makléřská firma Crassus, a ta je 3. března prodala ruské firmě Kosmos Ltd. Její čeští statutární představitelé pak uskutečnili podvodný převod veškeré hotovosti z fondů (prostřednictvím firmy Umana) do zahraničí. Ona "malá potíž" spočívá v tom, že Motoinvest (resp. C.A.S.2 holding) o prodeji investiční společnosti vůbec neinformoval její představenstvo, které do C.S. Fondu předtím sám dosadil. Informován nebyl ani management. Zástupci bývalého představenstva seděli až do 4. března v kancelářích C.S. Fondu v Praze 6 (shodou okolností o patro výš nad depozitářem, tedy Plzeňskou bankou) a vůbec nevěděli, že již v představenstvu (a managementu) fondů nejsou. Zástupci Motoinvestu je totiž na to celý měsíc "zapomněli upozornit." Další "maličkost": kyperská firma Austel Enterprises Ltd. má založen účet u Střediska cenných papírů a Motoinvestu není neznámá, protože s ní obchoduje. V průběhu března převedl například Motoinvest na účet této firmy 11 procent akcií firmy Calofrig Borovany (tuto informaci lze ověřit ve Středisku cenných papírů). V průběhu ledna, února a ještě v prvních dnech března se C. S. Fond takzvaně zlikvidňoval, tedy prodával všechny akcie a držel si pouze hotovost. Tato skutečnost pochopitelně usnadnila celou spektakulární krádež. "Shodou okolností" nakupoval akcie z C. S. Fondů zhruba z devadesáti procent právě Motoinvest (zbytek byl převáděn na Iceberg), a to prokazatelně (a především) i po 11. únoru, kdy investiční společnost prodal. Další pozoruhodná "maličkost" je, že o prodeji akcií C. S. Fond, a.s., kyperské firmě (ani o prodejích dalších) neexistuje zápis v knize akcionářů. Není divu. Tuto knihu mělo v držení bývalé představenstvo, které nevědělo (a zřejmě ani vědět nemělo), že již představenstvem není. Jan Dienstl by tedy neměl podílníkům věšet bulíky na nos. Slušný podnikatel totiž informuje veřejnost i podílníky (o představenstvu, které do firmy sám najmenuje ani nemluvě) o tom, že investiční společnost prodává. Ti by pak, stejně jako ministerstvo financí, mohli zpozornět včas.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.