Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Boj o očistu trhu

25.8.1997

Jaká bude novela zákona o investičních fondech

O tom, jakou podobu bude mít novela zákona o investičních společnostech a fondech, připravovaná na ministerstvu financí, zatím panují dohady. Nicméně očekávání investorů jsou více než napjatá. Důvod? Mluví se o tom, že novela bude obsahovat ustanovení o povinném otevírání investičních a podílových fondů.

Boje o majority

Český kapitálový trh má dnes vychýlenou, či dokonce zvrácenou podobu. Na normálním trhu se podniky snaží od investorů získat kapitál, na českém kapitálovém trhu se ale již delší dobu zápasí pouze o majority v podnicích. Na klasický kapitálový trh přicházejí občané se svými úsporami, protože chtějí peníze zhodnotit, a většinou investují skrze nejrůznější fondy (tzv. mutual funds, podílové fondy otevřené a uzavřené, penzijní fondy atd.), které rozptylují riziko. A zde se skrývá snad hlavní kámen úrazu českého kapitálového trhu: víra v nejrůznější fondy u nás vyprchala jako pára nad hrncem. Důvodů je několik a všechny spolu úzce souvisí. Když pomineme čisté krádeže a tunelování typu C. S. Fondy či některých fondů založených Agrobankou, je na prvním místě skutečnost, že naprostá většina našich fondů vznikla v kuponové privatizaci: občané do nich tedy nevložili skutečné úspory, a nejsou tudíž motivováni sledovat, jak se jejich peníze zhodnocují či znehodnocují (většinou je to ani nezajímá, protože jim taková námaha prostě nestojí za to). Důkazem nedůvěry je i tzv. diskont, tedy rozdíl mezi tržní cenou akcií či podílů a tzv. čistým obchodním jměním, které na jednu akcii či podíl připadá. (Diskonty ve fondech u nás dosahují světového rekordu a jsou důkazem toho, že akcionáři nevěří, že se ke svým penězům někdy dostanou.) Velké množství fondů se navíc přeměnilo na tzv. holdingy a investoři většinou vůbec nevědí, co se s jejich penězi stalo. Většina existujících fondů neslouží těm, jejichž prostředky jsou spravovány, nýbrž jako nástroj boje o ovládnutí majorit či mocenských a strategických podílů v podnicích. Fondy tedy slouží zájmům těch, kdo je spravují (investičním společnostem), a ti většinou patří nějaké finančně-průmyslové skupině, která si chce vybudovat nebo posilňovat pozice. Pracují tedy především pro ni, nikoli pro podílníky či akcionáře. Jejich hlavní motivací není zvelebovat a rozhojňovat majetek podílníků či akcionářů (a inkasovat podíl na zhodnocení majetku), nýbrž majetek zneužívat k vlastním zájmům. Z dosud existujících fondů pak mizí majetek především v důsledku boje o ovládnutí majorit. Pokud totiž propukne boj o získání majority, ceny akcií či podniku jsou vyšroubovány nahoru, pak ale dramaticky poklesnou. To je normální na všech kapitálových trzích a říká se tomu "kontrolní prémie" (tedy procento, o které je při nákupu kontrolního balíku cena vyšší než průměrná cena akcií podniku na kapitálovém trhu v delším období). Jenomže tato prémie činí na vyspělých trzích 10-50 %, zatímco u nás mnohonásobně více. Fond tedy nakupuje za tržní cenu (což ze zákona musí), když ale boj o majority skončí, tržní cena se závratně propadne, a majetek podílníků se tak ztenčí. Proto se stále více expertů domnívá, že by se fondy z kuponové privatizace měly tzv. otevřít a poté by měly z trhu zmizet a dát vzniknout fondům novým a důvěryhodnějším. Jenomže jak to udělat?

Povinné otevření

Otevření fondu znamená, že každý podílník má kdykoli nárok na výplatu čistého obchodního jmění (ČOJ) na jeden podíl. Kdyby se fondy povinně otevřely, nebylo by možné přes ně dělat mocenskou politiku ve smyslu ovládání podniků, protože by se k tomu prostě nehodily. "Velikost otevřeného fondu fluktuuje (podílníci přicházejí a odcházejí), a aby si správci udrželi objem investovaných prostředků, musí svým podílníkům dávat nějaký dobrý výnos a majetek zhodnocovat. A dobrý výnos nelze získat tím, že za obrovskou prémii nakoupím nějaký pochybný podnik," říká člen bankovní rady ČNB Luděk Niedermayer. V ČR dnes existují tři druhy fondů. Tzv. investiční privatizační fondy jsou normálními akciovými společnostmi. Podle obchodního zákoníku se může takový fond bu_ přeměnit na normální akciovku (holding), nebo může být zlikvidován, nebo může fungovat dál. Novela zákona by tedy měla těmto fondům nejprve nařídit přeměnu na fond podílový a statut takového fondu by potom říkal, dokdy musí být otevřen. Především v druhé vlně privatizace vznikly uzavřené podílové fondy. Počet akcií takového fondu je pevný a podíly lze prodat pouze na kapitálovém trhu (nikoli odprodat skrze správce). V zahraničí existují uzavřené fondy také, zpravidla však mají ve svém statutu napsáno, dokdy se musí otevřít. Postačí tedy, když novela povinnou změnu statutu (otevření) těmto fondům opět do určitého data nařídí. Nakonec zde existují fondy, které se již tzv. otevřely. Drtivá většina z nich ovšem brzy zanikne, protože naprostá většina podílníků se nechala nebo chce nechat vyplatit. Otevřeným fondům by proto bylo rozumné nařídit, aby si změnily statut v tom smyslu, že jejich správci budou inkasovat poplatky pouze v případě, že fondy zhodnotí majetek (ne tedy poplatky v podobě procentuálního podílu na majetku, což není pro podílníky důvěryhodné).
Lobbisté, kteří se z pochopitelných důvodů povinnému otevírání fondů brání, tvrdí, že jejich otevření by nutně vedlo k dramatickému poklesu kurzů akcií na burze. Mají pravdu, protože fondy by se musely zbavovat akcií a byly by nuceny připravit si tak dostatek hotovosti, aby mohly vyplatit všechny podílníky, kteří to budou požadovat. Pokles kurzu akcií v držení fondu by tak paradoxně vedl k poklesu ČOJ na jeden podíl a podílníci by na tom nevydělali. Proto Luděk Niedermayer navrhuje tzv. útlumový mechanismus. Po určitou dobu by se během otevírání vyplácené ČOJ na jeden podíl snížilo o určitý poplatek. Ten, kdo by chtěl vyplatit okamžitě, dostal by například pouze 50 % ČOJ na jeden podíl, ten, kdo by vyčkal rok, dva, tři, 75 %, 95 % apod. Zdá se, že jde o nejrozumnější řešení. Právě v těchto dnech se o jeho prosazení vede lítý boj mezi nejrůznějšími nátlakovými skupinami.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.