Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Černý humor ve státním rozpočtu

1.4.1996

Plot za dvacet milionů, podvojné účetnictví za sto čtyřicet

V jedné kapitole svého satirického bestselleru z roku 1992 Parlament kurev (Parliament of whores) se známý americký publicista P. J. O'Rourke věnuje státnímu rozpočtu. Během jeho zevrubného čtení při ranní kávě sestaví návrh vyrovnaného rozpočtu a zbaví tak Ameriku několika jednoduchými škrty pera tíživého problému rozpočtového deficitu. P. J. O'Rourke píše: Sestavil jsem vyrovnaný rozpočet a trvalo mi to pouze celé ráno. Možná vám vrtá hlavou, jak se to podařilo amatérovi středního věku, který si musí sundat palčáky, aby správně napočítal do tří. Pomohlo mi, že se zrovna nechystám být zvolen do parlamentu, a podařilo se mi také vyhnout se detailním příkladům plýtvání. Téhle chyby se dopouští většina kritiků státního rozpočtu. Zamotávají se do tisíců stránek "Poznámek a dodatků k rozpočtu USA", nebo se probírají detailními výdaji jednotlivých ministerstev, sekcí a agentur. Typickým příkladem takových detailů je "fond helia" spadající pod ministerstvo vnitra. Ten opravdu existuje a stojí daňové poplatníky 19 milionů dolarů ročně. Zřízen byl zákonem z roku 1960, který nařizuje státu zajistit dostatek helia pro "současnou a budoucí potřebu vlády".Známý americký humorista škrtá tvrdě, jednoduše a brutálně: všechny náklady na dopravu (ať se chodí pěšky), všechny dotace do zemědělství, všechny dotace na rekvalifikaci a politiku zaměstnanosti apod. My se pokusíme o to, před čím varuje. "Detailů" v jednotlivých sekcích rozpočtu si u nás totiž vůbec nikdo nevšímá.

Autodrom a tenisové kurty
V Česku máme sice, jak známo, přebytkový rozpočet, to ovšem neznamená, že se s našimi penězi v rozpočtu neplýtvá. Dokázat to není těžké: stačí červená tužka a podrobnější informace o rozpočtu, jež si mohou vyžádat poslanci - jde o čtyři tlusté knihy, které rozepisují investiční i neinvestiční výdaje jednotlivých rezortů. Důležitým předpokladem pak je zachování podstatné Rourkovy podmínky: o navrhovaných škrtech s odpovědnými ministry v žádném případě nediskutovat. Postup je tedy jednoduchý - škrtat, škrtat a škrtat, tak jak člověku velí zdravý selský rozum.Začněme například rozpočtovou kapitolou "výstavba a technická obnova sportovního zařízení". Najdeme tu hned tři položky, jejichž financování ze státních peněz nemá vůbec žádné opodstatnění. První je rekonstrukce autodromu ve Vysokém Mýtě, kterou bude stát dotovat 2 miliony korun. Sportovní autodrom, ať již se na něm odehrává cokoliv, slouží velice specifickým druhům sportu, z jejichž provozování má společnost jako celek zcela zanedbatelný prospěch. Řešením je nalézt sponzory, nebo autodrom privatizovat. Stejně je tomu s další akcí: rekonstrukcí tenisových kurtů v areálu Ministerstva vnitra v Praze 7, která bude stát 1,7 milionu korun. Tenis je lukrativním sportem, populárním mezi střední třídou a podnikateli. Kurty v pražské Stromovce může stát například prodat a úředníci ministerstva si - jako každý - mohou za tenis platit. Obdobný případ je i rekonstrukce bazénu v Praze - Podolí, kde stát hodlá během tří let investovat 63 milionů korun. Proč ale nemůže nejznámější pražský plavecký stadion privatizovat s podmínkou, že zůstane otevřen veřejnosti?

Podchody a podvojné účetnictví
Zajímavé perličky najdeme i v rezortu dopravy. Kupříkladu oplocení letiště Brno bude stát, respektive stálo v loňském a letošním roce neuvěřitelných 19 milionů korun. Znamená to snad, že ten plot bude pozlacený? Proč proboha ministr dopravy, případně poslanci, neškrtnou z uvedené sumy jedničku a neřekne: Oplocení ano, ale bude pořízeno o polovinu levněji. Tečka, konec diskusí. Stejné případy najdeme v kapitole "zajištění bezpečnosti železničního provozu", v nichž je také určeno, kolik hodlá stát investovat do rekonstrukce a staveb podchodů. Jistě jde o bohulibou věc, ale jak je možné, že stavba podchodu v Poděbradech bude stát 40 milionů, v Lysé nad Labem 30 milionů a rekonstrukce podchodu v Olomouci 15 milionů? Zdravý selský rozum jasně říká: podchod je třeba vyhloubit, zajistit, vybetonovat, a případně obložit kachlíky. To vše se dá pořídit o polovinu levněji.Ve výdajích Ministerstva průmyslu zase najdeme položku "útlum uhelného, uranového a rudného průmyslu" (včetně dolů povrchových), do níž stát letos dává na dotacích 5 miliard 400 milionů korun. Jak je ale potom možné, že například Mostecká uhelná, a.s., hodlá místo propouštění přibírat další zaměstnance? Proč nemůže případný útlum financovat z vlastního zisku?Vpravdě neuvěřitelné, nebo spíše tajemné položky najdeme v rozpočtu Bezpečnostní a informační služby. Jedna položka se zde jmenuje "Dopravní prostředky - přechod na podvojné účetnictví" a od roku 1995 do roku 1998 v jejím rámci BIS hodlá utratit 75 milionů korun. Další položka se jmenuje "Ostatní zařízení - přechod na podvojné účetnictví" a v témže období bude stát dalších 85 milionů. Nutno poznamenat, že tolik peněz by ale nestál přechod na podvojné účetnictví ani celosvětové mamutí společnosti typu Coca-Cola. Je proto pravděpodobné, že pod touto položkou BIS ne zrovna nápaditým způsobem něco "důležitého" skrývá.

Už zase kryty
Překvapivě tučný (v řádech stovek milionů korun) je i rozpočet rezortu Civilní obrany. Opět se budují kryty CO, kterých bylo za minulého režimu postaveno tolik, že se mnohé z nich mohly stát rockovými kluby. Nyní - zdá se - opět nastává potřeba stavět nové. "Paging systém CO" má stát ve dvou etapách 120 milionů, výstavba a modernizace poplašných sirén 115 milionů korun. Kromě Civilní obrany existuje i tzv. systém hospodářské mobilizace spravovaný Ministerstvem hospodářství. V jeho rámci postavené "drobné stavby" mají stát celkem neskutečných 497 milionů a každý rok pak ještě zhruba 130 milionů korun. V rozpočtu CO najdeme i obskurní položku pod názvem "Smluvní zajištění vstupu do soukromých sdělovacích médií": částka jeden milion korun.Příliš nešetří - a možná to je přirozené - ani výběrčí daní, tedy finanční úřady, a to především v oblasti stavební. Například rekonstrukce Finančního úřadu Praha 9 má stát 117 milionů korun, rekonstrukce FÚ v Praze 5 pak 113 milionů korun. Nejlepší metodou pro kontrolu požadavků je v tomto případě laický odhad přímo na místě. Například FÚ v Praze 5 je třípatrový třicet let starý paneláček v celkem slušném stavu (viz foto). Za uvedené miliony by tedy bylo možné ho zhruba třikrát zbourat a zase postavit. A takto lze pokračovat: v rámci Ministerstva sociálních věcí má přijít 21 milionů Katolické charitě. Proč ale stát přímo přispívá pouze jedné dobročinné organizaci, a nikoliv desítkám dalších charit?Do výdajů za zdravotnictví není v současné zhysterizované atmosféře radno rýpat. Diskutuje se o nich koneckonců všude (stejně jako o přezbrojení armády), ale jednu maličkost si přece jen nelze odpustit. Nový nemocniční heliport v Ústí nad Labem má stát 22 milionů korun, a to v době, kdy se diskutuje o tom, že nákladná letecká záchranná služba se u nás rozmáhá nad poměry.

"Drobné" akce za miliardy
Zajímavou kapitolou jsou nevídané částky, které stát hodlá investovat do plynofikací a rekonstrukcí věznic. Plynofikace věznice Ostrov bude stát 77 milionů, Mírova 20 milionů, Všehrd 30 milionů a plynofikace a teplofikace Valdic 42 milionů. Proč si vězni nemohou topit sami (například koksem), když se všude diskutuje o tom, že pro ně není práce? Je tahle investice tak naléhavá právě nyní?Samostatnou kapitolou je tzv. Všeobecná pokladní správa (VPS), tedy kapitola, ve které jsou všechny položky, které se nehodí do ostatních sekcí či rezortů. Najdeme tu kupříkladu výdaje na sportovní reprezentaci v úhrnné výši 596 milionů. Stát jistě může investovat do tělovýchovy, musí ale dát tolik peněz právě reprezentantům, kteří si mohou sehnat sponzory? Ve VSP najdeme také i milionovou dotaci jakémusi blíže neurčenému Masarykovu demokratickému hnutí a rezervu na blíže neurčené platy ve výši 776 milionů.Podrobný rozbor rozpočtu dále ukazuje na značné metodické chyby při jeho sestavování. Jde především o obrovské sumy, kterými stát financuje tzv. drobné investiční akce do 10 milionů korun. V případě rezortu školství činí takové výdaje celou jednu miliardu 768 milionů korun. Neexistuje přitom zákonná možnost, jak si o těchto anonymních výdajích zjistit cokoliv bližšího. Jsou asi příliš "drobné". Výdaje na "drobné akce" v kapitole Technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva zemědělství mají ovšem v průběhu příštích několika let stát 229 milionů a drobné stavby dokonce 1 miliardu 519 milionů. A to není vše: drobné akce v rezortu Ministerstva průmyslu budou stát 358 milionů, v rezortu Ministerstva zahraničí představují nerozluštitelné "podlimitní akce" do dvou milionů korun celkovou částku 146 milionů korun a "podlimitní stavební akce v zahraničí do 10 milionů korun" přijdou každoročně až do roku 1998 na 100 milionů korun. A takto lze pokračovat rezort po rezortu.

Počítače
Veškerou soudnost, zdá se, pak ztratila většina institucí, pokud jde o výpočetní techniku. Parlament České republiky počítá v příštích třech letech s investicemi do výpočetní techniky v roční výši 80 milionů korun. Nový informační systém správy daní má být pořízen celkem za 1 miliardu 500 milionů. Stroje a zařízení finančních úřadů (pozor: nejde o výpočetní a informační techniku) mají stát celkem 240 milionů korun. Informační technika pro nový systém sociální podpory bude sama o sobě představovat celkovou částku 789 milionů korun, výpočetní technika správy sociálního zabezpečení další 1 miliardu 320 milionů a výpočetní technika úřadů práce téměř 800 milionů korun. Kromě toho se ještě letos buduje informační systém státní správy za další miliardu korun.Člověk nemusí být odborník, aby viděl absurdnost těchto čísel. Nejjednodušší "kontrolní" metodou pak je vydělení částky na nákup výpočetní techniky počtem zaměstnanců příslušného úřadu. Jednoznačný primát v tomto ohledu drží Nejvyšší kontrolní úřad: pořízení nového informačního systému NKÚ má obnášet celkem 190 milionů (letos to je 90 milionů). Na jednoho zaměstnance NKÚ - včetně uklízeček a vrátných - připadá jenom letos počítačové vybavení v průměrné ceně 180 000 korun. Zdá se tedy, že každý zaměstnanec NKÚ získá nejen osobní počítač, ale i vlastní server s optodisky, pevnou datovou linku, všechny dostupné programy a kompletní světovou nabídku počítačových her.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.