Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Chvalovskému na fotbal

7.2.2000

V Komerční bance zeje další díra

Případ osmi miliard korun, které Komerční banka prodělá v kauze akreditivů pro rakouskou firmu B.C.L.Trading, není posledním velkým kostlivcem, kterého lze uvnitř této finanční instituce objevit. Celá skupina firem dluží podle informací Respektu Komerční bance nejméně 2,4 miliardy korun. Jedná se celkem o sedmnáct akciových společností a společností s ručením omezeným, které jsou nejrůznějším způsobem spojeny s fotbalovým magnátem Františkem Chvalovským, jeho likvidovanou holdingovou společností Satrapa a firmou Č.A.S (Českomoravská agrární společnost), kterou Chvalovský založil spolu s investičními fondy České spořitelny.

Akreditivy jako v B.C.L.

Dlužit bance není pochopitelně nic špatného. Jenže naprostá většina úvěrů pro zmíněnou obchodní skupinu je zcela pochybných -- i když se to v účetních knihách banky zatím nijak výrazně neprojevilo. Banka je zatím nucena pouze vytvářet rezervy a oprávky na 773 milionů korun úvěrů a pohledávek banky za společností Satrapa, které nejsou spláceny již více než rok. Jenomže je zde ještě celá řada dalších krátkodobých úvěrových instrumentů, tedy úvěrů se splatností do jednoho roku, které směřovaly do dalších firem z ekonomicky spřízněné skupiny Č.A.S., Satrapa, Chvalovský. Jde třeba o Jihočeské pivovary, IMEX Trading, Sport Trading, Reality Trading, Český chov a ještě řadu dalších. Téměř polovina krátkodobého finacování obchodů Chvalovského skupiny má formu podobných nástrojů, jakými byla podvodně financována rakouská firma B.C.L. izraelského podnikatele Baraka Alona. Jde tedy především o tzv. dokumentární akreditivy. V případě firmy B.C.L. financovaly tyto akreditivy skutečný i fingovaný dovoz do České republiky, ale především obchody, které se odehrávaly mimo teritorium našeho státu. Akreditivy pro Chvalovského skupinu měly financovat především vývoz potravinářského zboží mimo Českou republiku, většina krátkodobých akreditivů a úvěrů přitom byla v posledních dvou letech většinou tzv. prolongována. Je pravděpodobné, že se tak banka snažila zakrýt skutečnost, že úvěry nemohou být spláceny. Do značné míry se tedy může jednat o podobné letadlo jako v případě B.C.L. -- novými úvěry a novým financováním jsou spláceny úvěry a pohledávky staršího data. Ve vedení společnosti Č.A.S. jakoby mimochodem již tři roky pracuje Jaromír Kroh, který působil před listopadem 1989 na vysokých postech v tehdejší Státní bance československé a který v Komerční bance později finanční nástroj dokumentární akreditiv zaváděl.

Žádost o forenzní audit

Chvalovského skupinou se představenstvo Komerční banky zabývá nejméně od loňského 23. března, kdy rozhodlo o "postoupení akcionářských práv firmy Satrapa a. s. ve prospěch Komerční banky s cílem vyjasnění vlastnických vztahů". Dále představenstvo rozhodlo o jmenování odpovědného pracovníka, který by uvnitř Satrapy průběžně kontroloval finanční toky, i o "provedení forenzního auditu firmou Deloitte and Touche ve vztahu k ekonomicky spřízněné skupině Satrapa". Jaké byly skutečné výsledky rozhodnutí představenstva, zůstává velkou záhadou. Podle našich informací jsou někteří členové dozorčí rady banky přesvědčeni, že představenstvo v mnoha ohledech své vlastní usnesení nesplnilo. Úvěry pro Chvalovského skupinu zkoumá také bankovní dohled centrální banky. Již dnes je jisté, že mnohé finanční zdroje pro tuto skupinu odplývaly na nesprávné účty. Před třemi týdny proběhla tiskem zpráva o tom, že holding Satrapa, sdružující největší masokombináty, se nachází po valné hromadě v likvidaci. Také obchodní expanze Jihočeských pivovarů (Samson, Platan, Regent) skončila naprostým nezdarem a pivovary dnes bance dluží nejméně 250 milionů korun. Vše nasvědčuje tomu, že se vedení Komerční banky snaží, aby případ s Chvalovského skupinou vyšel najevo co nejpozději. Informace o něm by totiž mohly zkomplikovat jednání, na kterém bude (s největší pravděpodobností příští týden) vláda rozhodovat, jak z banky vyvést špatné úvěry ve výši 60--80 miliard.
Poslední komentáře
19.03.2014 12:29:31: Taky fandíte Manchesteru United? Co říkáte na současnou krizi klubu? http://www.fan-store.cz/fotbal/...
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.