Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Co nás čeká pod Zemanem

20.4.1998

Ekonomický program ČSSD si v mnohém odporuje

Dlouho očekávaný volební program sociálních demokratů -- především pak jeho klíčová ekonomická část -- je zklamáním. Nejde pochopitelně o zklamání z toho, že se levicová strana nepřiklonila ke středu politického spektra, či dokonce doprava. To od ní nikdo nečekal. Text je ale i v českých poměrech nebývale nekonkrétní. Tam, kde by mohl být ostrý, nebo dokonce vyhraněný, nejde ani kousek do hloubky, a navíc je plný frází. Je to zkrátka text líný a ospalý, podobně jako předseda největší strany, který to koneckonců sám nepopírá. Většina voličů volební programy nečte, to ale ještě neznamená, že strana musí pohrdat menšinou, která se o program zajímá. Kde jsou svěží nápady "mladých, populárních a energických" politiků typu Grosse a Buzkové?

Lidový dům proti ultraliberalismu

První věta hospodářské části programu říká, že dosavadní "ultraliberální strategie -- extrémně minimalizující úlohu státu -- k vytvoření moderní tržní ekonomiky nevedla". Nemusíme si nasazovat ideologické brýle, abychom tuto větu mohli odbýt jako holý nesmysl. Na strategii Klausovy vlády totiž bylo jen pramálo liberálního a vůbec nic "ultraliberálního" (pokud toto slovo, používané pouze v Česku, vůbec něco konkrétního znamená). Stačí připomenout hlemýždí tempo snižování daňové zátěže, čtyřleté zablokování liberalizace nájemného a energií, neschopnost rozhodnout o dotažení privatizace bank apod. Ve svém prosincovém projevu prezident správně připomněl, že stát, který měl být po reformách "malý a silný", zůstal "velký a slabý". Objektivně je proto třeba připustit, že někteří vlivní lidé (Tříska, Rudlovčák, Kočárník a někdy i Klaus) liberalismus patrně záměrně špatně vykládali, a to především v oblasti kapitálového trhu a nedostatečné ochrany soukromého vlastnictví. Nejdůležitější změnou proti dosavadní rétorice sociálních demokratů je mírný ústup od ideologie schodkového rozpočtu. Sociální demokraté doslova praví: "Naším cílem je dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu. Při nastartování hospodářského růstu se však nezříkáme možnosti dočasného rozpočtového deficitu v souladu s Maastrichtskou smlouvou (do 3 % HDP), a to tak, aby jeho užití bylo přísně účelové a jeho výše neohrozila budoucí měnovou rovnováhu." Formulace "nezříkáme se možnosti" zní opravdu velice slabě, ale ještě důležitější je zmínka o "měnové rovnováze". U tohoto bodu je třeba zdůraznit, že i kdyby sociální demokraté měli parlamentní většinu, nejsou v tomto ohledu jediným hráčem. Kdyby si ve fiskální oblasti počínali výrazně nezodpovědně, zasáhne centrální banka, která je k tomu ze zákona povinována, a také je okamžitě vytrestají finanční trhy, protože Česká republika je velmi otevřenou ekonomikou. Přesto fakt, že zemanovci rozpočtový deficit pouze připouštějí, ještě neznamená, že ho skutečně nenafouknou. Nevíme totiž přesně, co jsou priority, protože hospodářský program Lidového domu si odporuje téměř v každém bodě. Tradičně je plný nejrůznějších nápadů, kde utrácet, ale vůbec v něm nenalezneme žádné představy, kde šetřit (pokud pomineme tradiční mudrování o zamezení daňovým únikům). Sociální demokraté chtějí přidat České exportní bance, chtějí poskytovat jakési dlouhodobé vládní úvěry, kapitálově vstupovat do regionálních bank (?!), zakládat vědecko-technické parky a desítky dalších věcí. Nejneuvěřitelnější ideou (která by stála doslova desítky miliard) je pak tvrzení, že sociální demokraté "budou hledat cesty, jak nahradit pojištěncům a důchodcům ztráty, které v minulých letech vznikly odčerpáváním přebytku důchodového pojištění do státního rozpočtu".

Vtipy a nejasnosti

V pasáži "Podpora konkurenční schopnosti ekonomiky" najdeme větu: "Modernizaci podniků napomůžeme i přechodem od krátkodobých k dlouhodobým úvěrům s výhodnými úrokovými sazbami, částečně garantovanými státem." Copak sociální demokraté nevědí, že úvěry u nás poskytují banky? Dlouhodobé úvěry si přejeme všichni. Pokud ale mají banky především krátkodobé či střednědobé vklady, musí bohužel poskytovat především krátkodobé či střednědobé úvěry, protože jinak by se mohly snadno zhroutit. Další paragraf, který říká, že "stabilizace bank je prvořadý úkol", je pak v přímém rozporu s předcházející myšlenkou. A komu bude vláda dlouhodobé úvěry poskytovat? Zřídí k tomu plánovací komisi? V oblasti zemědělství vychvaluje sociální demokracie zemědělskou politiku EU a říká: "Subvence do zemědělství chápeme jako systémový nástroj stabilizace cen." Sociální demokraté zapomněli dodat, že v případě zvýšených subvencí se budou stabilizovat prodejní ceny pro výrobce zemědělských produktů. Spotřebitel bude doplácet na státní podporu a ještě platit vyšší ceny. Sociální demokraté bohudík nemluví o zvyšování celních sazeb, ale chtějí "tlumit dovozy" používáním "ekologických, hygienických norem a certifikací". Tato formulace je obzvláště pozoruhodná. Není pochyb o tom, že většina států na světě podobné bariéry užívá a zastírá jimi obchodní protekcionismus. Málokdo má ale takovou drzost, aby něco podobného napsal do volebního či vládního programu. V případě privatizace bank, na kterou napjatě čeká okolní svět (byl by to důkaz odhodlání pokračovat v reformách), zemanovci tvrdí, že jí musí předcházet dlouhodobá koncepce, jež bude "zajišťovat i souběžnou revitalizaci podniků, které tyto banky kontrolují". Tečka. Co ale proboha sociálním demokratům bránilo, aby tuto koncepci ve svém programu nastínili? Kromě zmíněné věty se o koncepci nedozvíme vůbec nic. V programu se dále praví: "Odmítáme, aby se stát vzdal rozhodujících dopravních, energetických, telekomunikačních a přenosových sítí." Nedozvíme se ale ani slovo o tom, jak a z jakých zdrojů chce stát tyto podniky transformovat. Pokud totiž nedostanou prostor strategičtí partneři, bude efekt jediný: nekonečný proud dotací z peněz daňových poplatníků a vysoké ceny pro spotřebitele. Zeman evidentně počítá s tím, že získá dostatek voličů program neprogram. V tomto ohledu se může mýlit. Jisté je ale jedno: co se ekonomického programu týče, jsou šéfové z Lidového domu neřízená střela a čekat od nich lze cokoli.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.