Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Čtěte profesora Parkinsona

11.11.1996

Jaké jsou šance vládní antibyrokratické komise

Zřízení vládní antibyrokratické komise vyvolalo nejrůznější reakce. Předáci opozice se této ideji vysmívají (někteří dokonce hlasitě, jako poslanec Grulich), koaliční politici ji rozpačitě vítají. Přesto komise může - za splnění určitých předpokladů - vykonat užitečnou práci. Nesmí však dojít k tomu, co už mnozí očekávají: v návalu všedních povolebních povinností přestanou komisi věnovat čas nejen politici, ale i novináři. Přitom právě to, jak často a s jakým entuziasmem bude vláda a parlament komisi naslouchat, je pro úspěch její práce klíčové. Komise prostě musí mít učinné páky, kterými se v praktickém politickém a legislativním kolbišti prosadí. Jinak bude úplně k ničemu.

Peníze znamenají moc
V první řadě je škoda, že komise nemá výrazné politické zázemí v ideologických platformách a programech politických stran. Například ODS se sice ve svém předvolebním programu o byrokratických překážkách zmínila (stejně jako ostatní strany), konkrétně ovšem navrhovala pouze zjednodušení schvalovacího procesu v přístupu nových výrobků na trh. A v tom se mimochodem dodnes nic nezměnilo. Pro srovnání: například pravicové strany v anglosaských zemích stavějí svou politickou kampaň (ať jsou u moci, či nikoli) na útocích vůči instituci vlády a jejím schopnostem. Činí z nich dokonce jednoduchá a dobře zapamatovatelná hesla. (Například Bob Dole v debatě s Clintonem prohlásil, že "hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že Clinton věří ve vládu, zatímco Dole v občany".) Není proto divu, že v anglosaských zemích (pomineme-li asijské tygry) je stát - a tudíž i byrokracie - daleko menší než na evropském kontinentě.S byrokracií přitom souvisí další věc: moc úředníků, respektive chuť tuto moc zneužívat a nejrůznějšími způsoby otravovat lidem život, je přímo úměrná míře státního přerozdělování. Peníze znamenají moc a zároveň přirozenou nechuť tuto moc umenšovat. Naopak co největší míra privatizace, deregulace a demonopolizace znamená méně státní byrokracie. Jako příklad může sloužit regulace nájemného. Nejde jen o to, že úředníci jsou většinou také nájemníci, ale především o fakt, že je živí vymýšlení formulek, jak nájemné regulovat a jak jeho výši kontrolovat. A proč by se měly svého živobytí vzdávat? Podobně je tomu s cenami energií nebo s daní z přidané hodnoty. Proč by měla existovat jedna jednoduchá sazba DPH, když se desítky úředníků živí tím, že rozhodují, které zboží bude patřit do které kategorie, respektive sazby?

Za darmo ani kuře nehrabe
Letošní nositelé Nobelovy ceny za ekonomii (mimochodem oba jsou označováni za levicové) vypočítali, že ekonomicky nejefektivnější je jednoduchá plošná daň z příjmu ve výši 20 %. A to jak pro hospodářský růst, tak pro tvorbu pracovních příležitostí. Takhle jednoduchá daň ovšem neexistuje nikde na světě. A jak to souvisí s bojem proti úřednictvu? Klausova protibyrokratická komise by měla technicky rozlišovat mezi zjednodušením ekonomických zákonů a předpisů a mezi byrokratickými potížemi ve správním řízení (např. vydávání stavebních povolení, řidičských průkazů, pasů atd.). Jde totiž o záležitosti jiného řádu a jiné kvality.Komisi lze dále doporučit detailní studium knih profesora Parkinsona. Každý se jimi sice ohání, ale skoro nikdo je řádně nečetl. Za druhé: důkladně by si měla prostudovat novozélandský experiment. Na vzdáleném soustroví jsou totiž všichni státní úředníci (kromě politických funkcí) zaměstnáváni na roční kontrakt, který je obnovován či nikoli podle výsledků jejich práce. A konečně za třetí: členové komise by si měli pečlivě pročíst základní učebnice ekonomické školy teorie veřejné volby (public choice theory), která ekonomickými nástroji zkoumá chování politiků a byrokracie.Jako první by se však měla změnit jedna zásadní věc. Podle oznámení Václava Klause nebude práce v komisi honorována. Od toho si ovšem můžeme domyslet i efektivitu její práce. Jestli totiž premiér nedokáže obhájit, že několik slušných platů pro odborníky znající zákonitosti byrokratických postupů je jednou z nejlepších investicí, které může jeho vláda učinit, snad by se ani do boje s byrokracií neměl pouštět.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.