Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Devalvace zatím nebude

12.8.1996

Schodek obchodní bilance roste, ČNB zůstává klidná

Některé deníky přišly minulý týden v reakci na zveřejněný výsledek obchodní bilance za uplynulý půlrok s titulky věštícími brzkou devalvaci koruny. ČNB nastoupila do protiútoku a vyhlásila, že diskuse o devalvaci jsou předčasné. Prázdninová mediální bublina splaskla. Zatím.

Na dluh
Faktem je, že schodek běžného účtu i obchodní bilance začínají být vskutku na pováženou. Klesá dynamika vývozu, a hlavně se nijak nezlepšuje jeho struktura (nízký podíl zboží s vysokou přidanou hodnotou). Každý schodek je přitom třeba zaplatit, neboť na dluh se nedá žít věčně. Zatím máme ale i přes mírný pokles v posledních měsících vysoké devizové rezervy (12 miliard USD), které stačí deficit pokrýt. Většina ekonomů se domnívá, že nepříznivý vývoj obchodní bilance je určitý střednědobý trend. Ovlivnit či zvrátit jej může především schopnost našich podniků vyvážet a nacházet nová odbytiště. K tomu je ale třeba dostatek investic (včetně přímých zahraničních), kvalifikovaná pracovní síla, stabilnější vlastnické vztahy, razantnější restrukturalizace, rychlejší privatizace a liberalizace ekonomiky - a snad i aktivnější proexportní politika (o její efektivitě ovšem nejsou zdaleka všichni ekonomové přesvědčeni). Všechny zmíněné předpoklady u nás zatím splněny nejsou. Přičteme-li k tomu určité potíže s inflací, která bude v příštích letech klesat o něco pomaleji, než se předpokládalo (inflace prodražuje náklady vývozců a vzhledem k pevnému kurzu snižuje jejich ziskovou marži), je spíše pravděpodobné, že k poklesu kurzu bude muset nakonec dříve nebo později dojít - nejdříve však někdy v příštím roce. Kurz koruny se zatím může pohybovat (klesat) v rámci fluktuačního pásma (7,5 %), což sice není devalvace, ale znamená to nezanedbatelný pokles kurzu, který může ovlivnit pozici vývozců.

Není devalvace jako devalvace
V debatách o devalvaci je třeba rozlišovat její dva základní druhy: devalvaci použitou jako nástroj hospodářské politiky (vláda či centrální banka devalvuje, aby posílila pozice exportérů nebo jejich lobby) a devalvaci vynucenou (schodek běžného účtu je již tak veliký, že ze země začne prchat zahraniční kapitál, který deficit kompenzoval.) Devalvace jako nástroj hospodářské politiky je u nás čirým nesmyslem. I kdyby totiž došlo k vynucenému pádu kurzu, nepřinese to - pokud se zázračně nezmění podstatné ekonomické ukazatele - nic pozitivního. Je dokázáno, že historicky byla devalvace úspěšná pouze v zemích, které měly v době jejího uskutečnění dostatek volných kapacit a zdrojů (včetně pracovní síly) a exportéři v nich mohli tyto zdroje rychle mobilizovat. Nic z toho u nás neplatí.Devalvace by mohla být úspěšná pouze v případě, že by byla doprovázena drastickou rozpočtovou restrikcí. A to je něco, co je u nás za současné politické situace neuskutečnitelné. Bez toho ovšem devalvace prodražuje dovozy spotřebního zboží i investic, čímž rostou mzdové požadavky a následně výrobní náklady a inflace. Proto dělá ČNB dobře, když zatím stávající kurz drží a nepodléhá konspirativním teoriím.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.