Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Evangelium z Bruselu

9.11.1998

Praha i Unie zaostávají v přípravě na rozšíření

Výroční zpráva o kvalitách zemí, které čekají na členství v Evropské unii, je podle očekávání k České republice velmi kritická. Bruselští byrokraté s žádným oficiálním pořadím nepřišli. Podle mnoha komentátorů je ale z dokumentů zřejmé, že z šesti žhavých kandidátů na členství právě Češi a Slovinci udělali pro vstup do Unie za poslední rok nejméně.Zápornému verdiktu se skutečně není proč divit. V České republice klesá výkon hospodářství - na rozdíl od všech členů Evropské unie i všech ostatních kandidátských zemí. Tuzemskou politiku deklasuje neustálá negativní kampaň, politici zpravidla nic nedělají a o nic neusilují, natož aby si dali práci s nějakým "pipláním", jako je pracné přibližování zákonů evropskému právu. Většina reforem, počínaje privatizací bank a decentralizací státních úřadů konče, se zoufale vleče. Chválu jsme ani čekat nemohli.

Staré pravdy a nové nesmysly

Mnohým z nás může připadat způsob, jakým nás bruselští úředníci-eurokraté hodnotí a známkují, jako povýšené či arogantní peskování. Václav Klaus dokonce prohlásil, že "úředníci nemají co vinit vlády jakéhokoli státu". Něco pravdy se na tom jistě najde. Například šéf Evropské komise pro vztahy se zeměmi střední a východní Evropy Hans van der Broek je svou arogancí proslulý a nemá se rád s Klausem ani s Havlem. Na tom ale mnoho nesejde. Většinu reforem, za jejichž zdržování nás úředníci z Bruselu kritizují, musíme rychle učinit, ať již do Unie chceme, nebo ne - prostě proto, že chceme žít v civilizované zemi. Možná to neplatí pro bruselskou kritiku v celku, na mnohé "evropské" stížnosti ale upozorňuje většina rozumných lidí již dávno.Každý ví, že v důsledku boje se schodkem zahraničního obchodu a také vinou špatných kroků v hospodářské politice se u nás zastavil hospodářský růst a výkon ekonomiky dokonce klesá. To Bruselu pochopitelně vadí: čím bude nově přijatá země chudší, tím více peněz budou muset bohatší země utrácet na její podporu. Nový trh, který Unie naším vstupem získá, bude také slabší, a tedy méně schopný přijímat dovážené zboží. Česká republika má ale dosud po Kypru a Slovinsku nejvýkonnější hospodářství ze všech čekatelů. V přepočtu HDP na obyvatele podle parity kupní síly jsme v roce 1996 podle propočtů OECD překročili dvě třetiny průměru EU (Maďarsko nemělo ani polovinu, Polsko něco přes třetinu). I v případě, že by české hospodářství stagnovalo několik let, bude Polákům i Maďarům nějakou dobu trvat, než nás dostihnou. Pokud jde ale o potenciál k nějakému zázračnému či dynamičtějšímu růstu do budoucna, najdeme ho u nás jen stěží. Hospodářství je závislé na polostátních sklerotických bankách, kterým na kapitálovém trhu nevznikla žádná konkurence, razantní snižování daní se nechystá, což souvisí i s tím, že penzijní reforma je v nedohlednu. Navíc vázne privatizace a příliv zahraničních investic se zastavil. Naše tržní instituce z pohledu zahraničních investorů prostě mnohdy nefungují a solidnější základ pro hospodářský růst zkrátka najdeme spíše v Maďarsku a Polsku.Kritika pomalé privatizace bank (Unie ji považuje za "klíčovou") je naprosto oprávněná: po Klausově váhání je v tomto ohledu i nová sociálnědemokratická vláda dodnes nečitelná. Komise také trefně upozorňuje na slabý pokrok v oblasti bankrotů a na nedostatek nezávislosti Komise pro cenné papíry.V bruselské analýze najdeme i různé nesmysly. Například cenová liberalizace prý u nás pokračuje rychle, stejně jako liberalizace zahraničního obchodu a kurzového režimu. Přitom kurzový režim je u nás liberalizován již tři roky, zahraniční obchod ještě déle, a jestli něco pokračuje pomalu, je to právě liberalizace cen. Podobně zvláštní je, že Brusel jedním dechem kritizuje nízké mzdy ve státní správě a současně radí, že vnější rovnováhu ekonomiky lze udržet kontrolou, aby mzdy příliš nerostly.

K čertu se soudci a byrokraty

Zdaleka nejostřeji se Brusel pouští do státní správy. Jistě funguje mizerně. Bude ale nejlepším lékem přijetí zákona o státní správě, jak si představují eurokrati? Definitiva pro úředníky je sice v EU normou, ale například Nový Zéland ji zrušil, a s velkým úspěchem. Budeme se však muset přizpůsobit.Zvláštní je, že bruselská zpráva napadá malou kapacitu českých úřadů. Není úplně zřejmé, co se tím myslí, a mnohý mudrc může získat dojem, že úředníků je u nás málo. Brusel tím chtěl patrně upozornit na nedostatek vzdělaných lidí, kteří mají na starosti harmonizaci práva, legislativy a předpisů, vyjednávání s EU apod. Evropští úředníci si naopak nevšimli hluboké politizace tuzemských úřadů, která se zrovna v minulých dnech prokázala vyhazovem šéfa finančně analytického útvaru ministerstva financí Stanislava Kosíka. Jeho zločinem bylo, že příliš dodržoval zákony a byl málo loajální vůči zájmům správkyně pokladny ČSSD i záměrům ODS, která na jeho místo okamžitě prosadila svého člověka. Podobné věci jsou možné snad někde v Africe.Kritika justice je naprosto oprávněná. Firmám z vyspělého světa musí připadat, že zdejší soudy vyřizují případy tak liknavě, že například o účinné ochraně soukromého vlastnictví může být sotva řeč.O ostatních tématech, která Unie kritizuje, je možné prakticky s jistotou konstatovat, že vyžadují doslova mravenčí práci, jakož i dělnost celého parlamentu; platí to pro všechny kroky v přibližování českých zákonů evropským normám a pro desítky témat od vzniku úřadu na ochranu dat po zlepšení dozoru nad pojišťovnami. Práce nebude snadná, zvlášť když je předsedou parlamentu ješitný a zavilý "bruselobijec" Klaus. To ale ještě není důvod, proč by ji nešlo za několik let stihnout.

Nejlepší obrana je útok

Publikací kritických zpráv chce Unie také zchladit nedočkavost čekatelských zemí. Ty by totiž mohly začít kritizovat samotnou Unii, že pro rozšíření dělají málo především její politici a úředníci. Větší Unie totiž není myslitelná bez dalekosáhlé reformy evropských institucí, jejich provázanosti a pravomocí. O pokroku v této oblasti není nic známo. Totéž platí o společné zemědělské politice (známé pod zkratkou CAP), která projídá více než polovinu prostředků z bruselských rozpočtů. Po rozšíření Unie by právě ona každoročně ochudila kapsy daňových poplatníků v členských zemích o další desítky miliard ECU. Pokud tedy k reformě nedojde, suverénně největší překážkou rozšíření EU zůstane polské zemědělství, přesněji řečeno bruselské regule, podle nichž by Poláci měli nárok na ohromné dotace. Přitom všichni vědí, jak těžko půjdou reformy institucí i CAP vinou nátlaku nejrůznějších lobby a některých členských zemí politicky prosadit.Když to řekneme jednoduše, v zásadě platí, že čekatele na členství čeká hodně intenzivní práce. Bude to trvat dlouho, ale nic zcela zásadního tomu nebrání. Reformy uvnitř EU ovšem potřebují zásadní politickou shodu a nikdo dnes neví, zda jí vůbec bude možné dosáhnout.Unii si nemůžeme představovat jako instituci, která přesně ví, co chce, která je nějak jednoznačně nasměrována. Jsou v ní silné zájmové skupiny, které jsou proti rozšíření (zemědělci, těžký průmysl, odborové svazy), stejně jako zájmové skupiny, které si rozšíření přejí: firmy, které chtějí na nové trhy vyvážet, které tu chtějí investovat apod. Záleží na tom, které zájmy převládnou.Výtky čekatelům vylepšují Unii vyjednávací pozici. Nám nezbývá nic jiného než se snažit kritizované věci napravit, protože to zase usnadní vyjednávací pozici nám. A vyjednávat bude o čem. V EU například existují silné skupiny, které by si přály, aby občané nových zemí nesměli po určitou dobu pracovat v cizině. Miloš Zeman nedávno v Bruselu prohlásil, že je o této věci česká strana "připravena jednat". Něco takového je pro svobodomyslného člověka ale těžko přijatelné. Pak ještě zbývá nechat si nadiktovat výši daní, zakázat občanům nových zemí v Unii studovat, a "plné členství" bude mít jediný výsledek: náš trh zaplaví evropské výrobky a nezaměstnanost vyskočí jako ve Španělsku na dvacet procent. Pokud tedy nezůstaneme v postavení repetentů, budeme mít lepší pozici v debatě o všech důležitých a citlivých tématech.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.