Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Hazard s erárem bez rizika

5.2.1996

Celníci přišli o 150 milionů, zodpovědný není nikdo

Před třemi týdny zaplnily titulní stránky novin a televizní zpravodajství informace, že Ministerstvo financí neoprávněně odpustilo Investiční a Poštovní bance daně ve výši 175 milionů korun. Při kontrole IPB to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Přestože jde o případ složitý a z hlediska přístupnosti daňových přiznání lidem z NKÚ i velmi kontroverzní, široce jej probírali nejen novináři, ale i zodpovědní státní úředníci. Nic takového se bohužel nestalo v jiném případě, kde se jedná o srovnatelnou částku a odpovědnost státních úředníků je přitom mimo diskusi. Jde o to, že ve zkrachovalé České bance měly celní úřady uloženy minimálně 150 milionů korun a že o tyto peníze stát přijde.

Přátelská symbióza
Peníze celníků v České bance (podrobněji viz Respekt č. 46 a 52/95) nepodléhaly pojištění a při konkurzním řízení nebudou nijak přednostně vyrovnávány. (V případě bankrotu mají sice pohledávky státu přednost, ale pouze pokud jde o daňové nedoplatky či pojištění.) Přestože se celá věc objevila již před dvěma měsíci v tisku, na uvedená fakta celníci ani jejich nadřízený orgán, tedy Ministerstvo financí, nijak nereagovali. O místo nepřišel ani generální ředitel Václav Kárník, ani šéf finančního odboru GŘ cel Miroslav Zoul. Posledně jmenovaný přitom dokonce sebevědomě tvrdil, že na všeobecně známý fakt blížícího se krachu České banky měl celníky upozornit bankovní dohled ČNB.Lze pochopit, že pro potřeby celních úřadů - na rozdíl od jiných rozpočtových organizací - nestačí služby, které nabízí ČNB (centrální banka má pouze 14 poboček a celních úřadů je celkem 135), a že clo vybírané v hotovosti je třeba pro přechodnou dobu uložit u některé z komerčních bank. Jenomže jak si vysvětlit, že se Česká banka v tomto směru stala pro celníky tak přitažlivou - po Česká spořitelně, Komerční bance a Kreditní bance Plzeň. Služeb malé ČB bylo dokonce využíváno více než služeb Investiční a Poštovní banky a Agrobanky. Celníci tvrdí, že rozhodující byla dostupnost poboček a výhodný on-line systém. "Special relationship" celníků a České banky se ale místy přiblížil spíše jakési přátelské symbióze: v několika případech celní úřady například sídlily ve stejné budově jako ČB.I poučený laik věděl, že Česká banka byla již od svého vzniku velmi podezřelou institucí. Nejprve byla "vykrádána" firmami pánů Komanického a Bednaříka a v posledních dvou letech se stala středem zájmu jak BIS, tak Služby na ochranu ekonomických zájmů. Obě organizace zde prošetřovaly především možné kontakty banky na organizovaný zločin v bývalém Sovětském svazu. Ministr financí Ivan Kočárník i jeho náměstek Jan Klak, nejvyšší nadřízení celníků, museli být o těchto skutečnostech informováni. Nic však nepodnikli. A to ani tehdy, když se informace o krachu lotyšské banky Baltija, která byla významným akcionářem České banky, objevovaly v tuzemském tisku.

Nebezpečný signál
Můžeme se škodolibě posmívat, případně litovat ty občany, kteří si v České bance nechali své úspory i přes informace o potížích tohoto finančního ústavu. Celníky to ale bohužel - na rozdíl od prostých občanů - pálit nemusí. Zbankrotovat nemohou a o peníze nepřišli oni, ale státní rozpočet. Až tak anonymní organizací ale zase nejsou: oblastní celní úřady mají právní subjektivitu, nicméně jejich kontrakt s komerční bankou musí schválit a podepsat generální ředitel. Ten tedy nese přímou zodpovědnost. A je skutečně těžké uvěřit, že ředitel celní správy je člověk, který nečte noviny.Velice překvapivá je v tomto případě i tolerantnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten má sice pro letošní rok v kontrolním plánu i Generální ředitelství cel, chystá se však pouze prověřit "využití prostředků na investiční výstavbu". Volejníkův úřad přitom svoji bezmocnost vysvětluje tím, že ukládání státních peněz do komerčních bank nemůže kontrolovat, neboť "zřízené účty jsou chráněny bankovním tajemstvím". To je ale velmi pohodlné vysvětlení: není totiž přece nic jednoduššího než zkontrolovat výpisy z účtů rozpočtových organizací, a především pak způsob, kterým celníci vybírají banku, do níž ukládají státní peníze.Odpovědní politici by si měli uvědomit, že pokud z celé věci nebudou vyvozeny personální důsledky, vznikne nebezpečný precedens. Byly totiž jednoduše prošustrovány nikoliv "nějaké peníze celníků", ale prostředky všech občanů a daňových poplatníků. Pokud nebude věc vyřešena, dostanou všechny rozpočtové organizace a státní úředníci jasný signál: napříště je možné cokoliv, zodpovědnost stejně nikdo neponese.
Poslední komentáře
11.03.2015 15:01:42: Vyberte to nejlepší kasino, než se pustíte do hry: http://www.nejlepsikasina.cz/
11.03.2015 14:41:20: Vaše nejlepší sázky http://www.nejlepsisazky.cz/ smiley${1}smiley${1}
11.03.2015 14:20:07: Systém sázení rulety + video: http://www.strategierulety.cz/system-sazeni/
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.