Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Irský zázrak a česká realita

23.11.1998

Jak docílit devítiprocentní míry hospodářského růstu

České ekonomice se již delší dobu výrazně nedaří. Proto nastal čas k pohledu za hranice: která země je dnes pro nás nejlepším vzorem, abychom ji zítra mohli v jejím rozkvětu následovat.

Snižte daně

Poučné jsou už příklady Polska a Maďarska; na rozdíl od nás sázejí na vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím, rychlejší privatizaci bank a obezřetně budovaný kapitálový trh. Je jistě dobré něco vědět i o hospodářském vývoji v zemích, které byly až donedávna označovány za "asijské tygry", jenže od této inspirace dnes odrazuje tamní ekonomická krize. Vzorem může být velmi úspěšná a liberální novozélandská ekonomika. Jistá potíž je ale v tom, že některé radikální liberální principy (například privatizace státní správy) této vzdálené ostrovní země nejsou pro Evropskou unii ani trochu stravitelné. Španělsku a Portugalsku zase prospěl vstup do Evropské unie, jejich nezaměstnanost ale zůstává na téměř dvaceti procentech. Nejlepší je tedy navštívit zelený ostrov: Irská republika byla donedávna jednou z nejchudších zemí Evropské unie, letos však v přepočtu HDP na jednoho obyvatele předstihne Británii. Hospodářství již několik let roste zázračnou rychlostí; v letošním roce se míra růstu bude pohybovat okolo devíti procent, což je tempo v Evropě nevídané a dokonce vyšší než v Číně.Hlavní příčinu úspěchu hledejme v oblasti daní. Daně z příjmu fyzických i právnických osob jsou v Irsku výrazně nižší, než je průměr EU. To pochopitelně znamená příliv zahraničních investic, především do nejnovějších technologií. Irsko se postupně stává evropskou softwarovou velmocí, ale také se zde vyrábějí počítače: celá třetina computerů prodaných letos v Evropské unii byla vyrobena v Irsku, které pohltilo plných 40 % amerických investic do Evropy z oblasti high-tech a elektroniky. A protože i další moderní a lehká odvětví tvoří zdravý základ irského průmyslu, představuje export celých 90 % irského HDP. A to je opět číslo, které zřejmě nemá ve světě obdoby - západoevropský průměr činí 50-60 %, podobně je tomu u nás.Irsko vsadilo na politiku nejrůznějších daňových úlev, ale většina expertů k tomu dodává, že důležitější je celková výše daňových sazeb. Irsko bývá mnohými členskými státy Unie kritizováno za tzv. daňový dumping, což je sice terminologický nesmysl, ale to nic nemění na skutečnosti, že kritizováno bývá. Jenže Irové, byť jsou velmi přátelsky naladěni vůči EU, zastávají v této otázce poměrně pevný euroskeptický názor "no taxation without representation" (žádné rozhodování o daních bez volené reprezentace). Slaďování daňových sazeb v rámci EU, které se snaží prosadit některé silné zájmové skupiny především v Německu a Francii, se tudíž rozhodně brání. Průměrná daň z příjmu v sektoru průmyslu a finančních služeb představuje v Irsku pouhých 10 %, pro ostatní sektory činí sazba 32 %. EU na Irsko tlačila, aby sazby sjednotilo pokud možno na úrovni 32 %; Irsko je od příštího roku skutečně sjednotí, ale na úrovni 12,5 %, tedy třetině evropského průměru.Irský příklad do značné míry rehabilituje teorie ekonomických poradců amerického prezidenta Reagana, známých pod jménem "supply siders". Ti tvrdili, že nižší daně nejen oživí ekonomiku, ale také nebudou znamenat výpadek státních příjmů. Příjmy z daní do státní pokladny se v Irsku právě díky hospodářskému růstu od roku 1992 zvýšily o celých 42 %.

Naučte se anglicky

V případě daní nás může irský zázrak nepochybně inspirovat, bohužel je hodně daleko od české reality. Neexistuje u nás liberální strana, která by chtěla snižovat daně, a po odchodu Ivana Maška (ODA) z vysoké politiky dokonce v tomto směru nenajdeme ani jediného osamělého bojovníka. Všechny partaje se tlačí někam k levému středu, v parlamentu se o nižších daních nediskutuje, a i když o nich bylo možné cosi najít v programech Unie svobody a ODS, v praxi se na to jaksi pozapomnělo. Karta nízkých daní zatím leží na ulici a nikdo ji nezvedá. A ještě víc znepokojuje, že u nás nevzniká ani žádná občanská iniciativa, která by se za nižší daně brala.Aplikace dalších příčin irského zázraku je už složitější. Do Irska například proudily dotace z evropských fondů na podporu zemědělství a chudších regionů. O tom, že pomohly výstavbě tamní infrastruktury, není pochyb. My na něco podobného spoléhat nemůžeme. V EU ještě nejsme, a až v ní budeme, společná zemědělská i regionální politika bude muset vypadat úplně jinak než dnes. O tučné dotace bude nouze.Irové také těžili z obrovské komparativní výhody, která spočívá v tom, že se v jejich zemi mluví anglicky: i napříště bude jejich ostrov jedinou anglicky mluvící zemí, která se stane součástí "zóny eura". Navíc jsou výrazně "eurofilštější" než jejich britští sousedé, nelpějí ani na tolika záhadných a složitých tradicích a také jejich právní řád je kontinentální Evropě bližší. Mnozí Američané se proto v Irsku cítí příjemněji než v Británii a země se pro ně stává dobrou základnou pro obchody s Evropou. (Podobnou komparativní výhodu ostatně využívá i Indie, kde mluví anglicky téměř každý, a proto se stává v posledních letech základnou softwarového výzkumu pro nejrůznější americké firmy.)Můžeme se zde inspirovat? Nepochybně. Angličtina je již delší dobu globální "lingua franca" a země, kde obyvatelstvo angličtinu neovládá, nemůže v stále tužší a rychlejší konkurenci vůbec obstát. Nejsme velká země jako Německo a Francie, v jejichž případě lze snad diskutovat o tom, že úplně každý anglicky umět nemusí. Podívejme se ale na srovnatelně velké skandinávské země či Holandsko. Perfektní znalost angličtiny je zde běžná od základní školy. K tomu máme ještě velmi daleko.Irsko má také velice pružnou pracovní sílu. Miliony Irů buď emigrovaly, nebo jezdily pracovat do Evropy či Severní Ameriky. Nyní se s chutí vracejí spolu s investicemi, úsporami, znalostmi a zkušenostmi. S takovou základnou za oceánem se sotva můžeme měřit. Kdybychom ale opustili svůj xenofobní postoj vůči emigrantům, nepochybně by nám to prospělo víc, než se domníváme.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.