Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Jiný pohled na třetí cestu

16.8.1999

Ve srovnání s českou politikou vyniká téměř vše

Úvodní komentář minulého čísla Respektu seznámil čtenáře s některými základními myšlenkami manifestu "Evropa: Třetí cesta/Nový střed" ("Europe: The Third Way/Die Neue Mitte"), se kterým před dvěma měsíci přišli společně britský premiér Tony Blair a německý kancléř Gerhard Schröder. Komentář tento dokument obou představitelů mladší generace evropské levice vítá a oslavuje ho především ve srovnání s intelektuální a ideovou vyprahlostí české politiky a s poukazem na to, že v české politice převládá pouhá fascinace technologií moci.Zapomeňme ale na chvíli na srovnání s naším "vypuštěným" a ubohým politickým rybníkem a podívejme se na západ od našich hranic. Zde manifest obou státníků přivítali komentátoři střízlivě a často kriticky. Většinou upozorňují, že je třeba počkat na opravdové skutky, a to především v případě německého kancléře. Ten sice reformy slibuje a připravuje, ale je otázkou, zda k nim nakonec bude mít dostatek vůle i odvahy. Kromě toho není nový image sociálních demokratů nějakým osvícenstvím, ale nutností. Musí přece vědět, že nemohou být stranami odborářů, když dělníci představují sotva patnáct procent obyvatel. Podívejme se podrobněji na dvě ze zmíněných reakcí.

Černá, nebo bílá

Deník The Wall Street Journal Europe (WSJ) v úvodu komentáře cituje jeden ze známých výroků Teng Siao-pchinga, který řekl: "Není důležité, jestli je kočka bílá, nebo černá. Hlavně když chytá myši." Za podobné pragmatické myšlenky byl nedávno zesnulý čínský vůdce třikrát vykopán ze strany jako "kapitalistický pes", než se zmocnil vlády a zahájil čistky sám a po svém. Podle WSJ to na první pohled vypadá, že tradičnější socialisté, tedy například francouzský premiér Lionel Jospin, by měli své dva kolegy poslat do převýchovného tábora. V dokumentu skutečně najdeme výrazy, nad kterými musí každý marxista a tradiční socialista skřípat zuby: nižší daně a deregulace, reforma zaopatřovacího státu apod.WSJ je ale velmi skeptický k tomu, že se současné německé vládě podaří důležité pasáže dokumentu prosadit v praxi, především v oblasti daňové politiky. Text se mnohokrát zmiňuje o nižších daních pro podniky, protože "nižší daně znamenají vyšší investice, které zvyšují hospodářskou aktivitu a produktivní potenciál", a také o tom, že "moderní daňová politika směřuje ke zvýšení příjmu pracovníků po zdanění a současně ke snížení nákladů na pracovní sílu". WSJ Schröderovi nejvíce ze všeho vyčítá, že z manifestu není jasné, zda současný německý těžkopádný, složitý a nákladný daňový labyrint považuje za onen moderní a funkční, nebo naopak. Ze samotného textu to není zřejmé.WSJ se dále pozastavuje u dvou frází ze zmíněného manifestu. Ty jsou podle něj důkazem toho, že socialistické myšlení oba protagonisté přece jen nezapřou: "Základní funkce trhu musí být politickým jednáním doplněna a vylepšena, nikoliv poškozena." Deník poukazuje na to, že vláda trh nemůže vylepšit, protože nejde o fyzickou věc, ale pouze o médium komunikace. "Stát nemá veslovat, ale kormidlovat." Ani moderní levice podle WSJ nerozumí svobodě. Svoboda znamená, že stát musí nechat občany samotné kormidlovat, nikoli pouze veslovat. Pouze otrok na galejích musí souhlasit s tím, že bude jenom veslovat. V závěru komentáře je list smířlivější. Manifest je prý přece jen více "blairovský" než "jospinovský" (také více "tengovský" než "maoistický") a ve skutečnosti jde o "zápas o Schröderovu duši". Tony Blair prý chce také přesvědčit britské euroskeptiky o tom, že na kontinentu nežijí pouze zatvrzelí a staromódní socialisté.

Blair se bojí radikálních kroků

Především britského premiéra si vzal na paškál poslední červencový The Economist, tedy časopis se středově liberální tradicí. Ten tvrdí, že po volbách v roce 1997 Blair sliboval "největší a nejradikálnější reformu britské vlády v historii". Nic takového se nekonalo a zřejmě ani konat nebude. List zdůrazňuje, že Blair se nemá za co stydět. Ekonomice se v zásadě daří dobře, a to především díky politice minulých vlád i některým rozumným krokům Blairovy vlády. The Economist především upozorňuje na to, že Blair věnoval centrální bance tzv. operační nezávislost, tedy autonomii v rozhodování o výši úrokových sazeb.Radikální reformátoři ale podle Economistu činí "velké a zapamatovatelné věci". Poválečná labouristická vláda znárodnila zdravotnictví, Margaret Thatcherová privatizovala britský průmysl a zlomila moc odborů. Oproti tomu prý Blair řeší dopravní zácpy na dálnici M25 nebo velikost tříd v mateřských školách. Jinak zklamání. Nic prý nenasvědčuje tomu, že tato vláda přinese mír a stabilitu Severnímu Irsku, stejně tak nepřekoná britskou rezervovanost, skepsi a dvojaký postoj k EU. Blair si je prý dobře vědom veřejné nechuti k euru a zřejmě nevyřkne ani cílové datum britského vstupu do měnové unie. Nevznikne ani historicky průlomová středolevá aliance labouristů s britskými liberálními demokraty a odkládá se i reforma volebního systému. Pravda, Skotsko a Wales mají nově své parlamenty, ale pouze dvě procenta občanů považují konstituční témata za nejdůležitější problém, který potřebuje Británie řešit.Blair mluvil a mluví o "revoluci" ve školství a zdravotnictví. Reformy obou sektorů měly být financovány z úspor získaných "základní reformou zaopatřovacího státu". Jenomže náklady na sociální systém stále stoupají, takže na reformy nejsou peníze. Podle Economistu připravila (ale neuskutečnila) reformu obou těchto sektorů tzv. free market right (liberální část pravice): podle ní má být stát pouze garantem univerzálního přístupu k těmto službám. Tak jednoznačně Blair nehovoří. Místo toho mluví o "třetí cestě", ale průměrně vzdělaný člověk nemůže chápat, co to znamená. Může se prý identifikovat se socialismem či thatcherismem, ale nikoli s třetí cestou, která nemá ještě obsah. Navíc je třetí cesta pouhý rétorický instrument: "Nejsme ani stará socialistická Labour Party, ani thatcherovci." Blair má podle Economistu možná ještě čas, ale zatím o žádných radikálních a revolučních přístupech k vládnutí mluvit nelze.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.