Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Kancléř ochráncem i populistou

29.11.1999

Gerhard Schröder intervenuje proti vývoji na trhu

Německá ekonomicko-politická scéna zažila v uplynulém týdnu dvě významné události, které vzbudily pozornost na celém světě. Obě spojuje kancléř Gerhard Schröder, který se rozhodl razantně intervenovat proti vývoji na trhu. V prvním případě se otevřeně postavil proti pokusu britské telekomunikační firmy Vodafone o převzetí německého telekomunikačního giganta Mannesmann. Ve svých výrocích ohledně spojení firem vsadil bohužel na velmi přízemní kartu, která zavání xenofobií. V druhém případě použije masivní dotace a zachrání jednu z největších německých stavebních firem Philipp Holzmann, kterou se věřitelé a banky rozhodli pouhých několik dní předtím poslat do konkurzu. Firma Holzmann existuje sto padesát let a pro některé Němce je symbolem, protože stavěla celou řadu pomníků německé státnosti - například historickou budovu Reichstagu. V posledních letech byla ale řízena mizerně, neprůhledně a velikášsky. V obou případech se Schröder stylizuje do role ochránce. V prvním se snaží chránit německou firmu před Brity, v tom druhém "pracovní příležitosti" před nástrahami trhu.

Černý den pro svobodný trh

Podívejme se nejprve na druhou kauzu. Minulý týden, v noci ze středy na čtvrtek, se německá vláda rozhodla pomoci firmě Holzmann dotací ve výši 127 milionů marek. Předtím německý kancléř svolal jednání věřitelů hroutící se firmy (v podniku utopily peníze všechny velké německé banky v čele s Deutsche Bank) a přiměl je k tomu, že společnosti Holzmann poskytnou 4 miliardy marek, především v podobě nových úvěrů. Neoslavovala jenom německá levice a 60 000 zaměstnanců firmy, kterým hrozilo propuštění. Schröderův postup bohužel chválí i mnohá německá média (nelze také pominout, že vítězství nad rozpínající se anglosaskou filozofií kapitalismu "bez lidské tváře" oslavoval i francouzský pravicový deník Le Monde). Neradovali se ale všichni. Poslanec opoziční CDU Rüdiger von Voss například prohlásil, že jde o "černý den pro svobodný trh", a pochopitelně se ozvali také konkurenti, tedy desítky dalších stavebních firem v Německu i v celé EU. Schröderův záchranný plán musí ale ještě schválit Evropská komise, která má nový závazek nepovolovat v rámci jednotného trhu státní dotace podnikům. Pomoc státu může být povolena pouze výjimečně ve formě půjčky nebo garance. Schröderův plán tento předpis ignoruje. Komise si již vyžádala podklady, ale teprve se uvidí, jak pod silným politickým tlakem rozhodne. Půjde o typické lámání chleba v EU. Je silnější politika, nebo pravidla? Jsou pravidla pevná, nebo skoro libovolně pružná?Schröderův krok jde proti reformě jednoho ze stavebních prvků "německého modelu", reformě, která pomalu ale jistě probíhá (firmy jsou pod tlakem tvrdé konkurence, kterou přináší globalizace) bez ohledu na politiku (či jí navzdory). Německý systém se nikdy nechoval přátelsky k akcionářům, banky vždy byly v podnicích důležitými vlastníky (Deutsche Bank je například největším akcionářem Holzmanna). Proto také dříve nebylo myslitelné, aby německé banky poslaly do konkurzu velký podnik. Zde spočívá i jedna z příčin jisté sklerózy německého hospodářství. Německo zaostává za Amerikou ve špičkových technologiích, v míře investic a chronicky vytváří málo pracovních příležitostí. A nyní, v jednom z průlomových momentů, kdy se banky samy rozhodly "neoživovat velkou mrtvolu", je zastavil kancléř. Banky podle něj mají přijmout "celkovou ekonomickou zodpovědnost, a ne hledět pouze na své zájmy".

Pozor na Brity

O několik dní před zásahem ve firmě Holzmann vstoupil německý kancléř nečekaně hřmotně do vývoje případu Vodafone - Mannesmann, ve kterém jde o vznik největší telekomunikační firmy na světě. V pondělí 20. listopadu Schröder prohlásil, že "nepřátelské převzetí není nikdy k ničemu dobré, protože ničí kulturu firem. Pouze spojení firem může být užitečné. Možná si poškodím svůj image v britském tisku, ale jako německý kancléř jsem připraven něco takového přijmout"."Nepřátelské převzetí" firmy (z anglického hostile takeover převzala tento termín většina jazyků) znamená tolik: "útočící firma" získá nad podnikem kontrolu tím, že si od akcionářů koupí majoritu. Jakkoli zní termín ominózně, jde o převzetí "nepřátelské" jen proto, že může být nečekané a ohrozit stávající management podniku. Zkušenost anglosaského světa - kde je nepřátelské převzetí oproti Německu využíváno častěji - nepraví, že by tento způsob spojení měl pro rozvoj nového podniku horší důsledky než konsenzuální (či předem dohodnuté) splynutí. Britská firma Vodafone také logicky neusiluje o likvidaci konkurence, protože jí jde o větší trh a více zákazníků v oblasti mobilních telefonů. Z liberálního pohledu pak neplatí, že časté případy likvidace jednotlivých konkurentů mohou ekonomice škodit. Akcionáři převzaté firmy dostanou totiž zaplacenu tržní cenu a většinou mnohem více, neboť před převzetím poptávka po akciích "oběti" stoupá úměrně tomu, jak hladově, neodbytně a odhodlaně se "útočící dravec" tváří. Peníze (tedy zdroje), které akcionáři získají, v ekonomice zůstanou, a mohou být produktivně využity. Problém by mohl vzniknout pouze tehdy, když hrozí vznik monopolu, a to opět není náš případ.Celá kauza je paradoxní i ze dvou dalších důvodů. "Německá" firma Mannesmann, která je veřejně obchodovatelná, má sice německý management a německé zaměstnance, ale ze sedmdesáti procent je již teď vlastněna zahraničními akcionáři. Převzetí firmy navíc nemohou zabránit němečtí politici, protože na prvním až pátém místě záleží na tom, jak se (například na základě výkupní ceny, kterou jim nabízí Vodafone) rozhodnou její akcionáři.Někteří komentátoři tvrdí, že Schröder potřebuje před stranickým sjezdem získat hlasy staré či tradiční levice, která pořád členské základně sociálních demokratů dominuje. Jiní upozorňují na to, že jistá míra nevraživosti vůči cizím investorům je pro Schrödera typická. Když byl premiérem Dolního Saska, chtěl převzít místní churavějící ocelářskou firmu Preussag Stahl rakouský investor. Schröder osobně zorganizoval nákup 51% majority v ocelárně dolnosaskou vládou a bankou, kterou opět vlastnila spolková země Dolní Sasko. Argumentoval tehdy především tím, že podnik zůstane v německých rukou.Hořkou pilulkou musí být Schröderův postoj pro Brity, kteří vědí, že automobilku Rover nedávno ovládla německá BMW. Proti expanzi svých firem Němci nic nemají. Německý Daimler je dnes silnějším partnerem v americkém Chrysleru, Deutsche Bank nedávno koupila jednu z největších amerických investičních bank Bankers Trust a tak dále. S jistou nadsázkou lze říci, že němečtí politici vítají pouze "jednosměrnou globalizaci". Investice do německých podniků jsou - zdá se - vítány pouze v případě problematických firem v nových spolkových zemích nebo jde-li o investice do nových podniků na zelené louce.

Vzpruha pro Grégra

Poslední události v německé hospodářské politice nepochybně budou mít dopad i na nás. Mocní intervencionisté typu ministra Grégra se budou cítit ještě více "na koni", až budou chtít opět nasypávat zahnívajícím průmyslovým kolosům miliardy korun od daňových poplatníků, nebo až budou chtít házet klacky pod nohy zahraničnímu kapitálu a snahám o rychlou privatizaci ("podívejte, v Německu to dělají taky"). Radovat se budou i ti, kteří nemají rádi bankroty a nevěří v jejich očistnou a kreativní úlohu v ekonomice. Celá věc je ale také voda na mlýn ODS, která tradičně živí svůj laciný euroskepticismus poukazem na to, že v EU často vládnou socialistické manýry. Pokud německá politika začne v oblasti hospodářství skutečně zdůrazňovat význam národní identity více než dosud, může to mít vliv i na ochotu některých velkých německých firem investovat v Česku. Mnohé z nich jsou totiž dosud pod silným vlivem odborů a politiky na všech úrovních.Naděje spočívá v tom, že proklínaná i vychvalovaná globalizace s rychlou a nekompromisnější konkurencí Německu neposkytne oddechový čas, a brzy to dojde i německým politikům. Pomoc špatným podnikům pracovní příležitosti nevytváří a ty také nezanikají svižným konkurzem, neboť volné zdroje někdo využije, a to včetně pracovní síly.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.