Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Koalice ve starém složení

22.7.1996

Vláda chce trestat bohaté

Vysocí představitelé nové české vlády pronesli během minulého týdne několik zásadních prohlášení, z nichž můžeme vyvodit daleko podstatnější zjištění než z tolik diskutovaného programového prohlášení. V něm sice najdeme větu, že "stěžejním cílem hospodářské politiky" je vyrovnaný státní rozpočet, ostatní body programu týkající se zdanění však již tak odhodlaně neznějí. Vláda je pouze "připravena" pokračovat v trendu snižování daní (o 1% bod ročně), přičemž její prioritou je snižování daňového základu a zrychlení odpisové doby. O dani z příjmu fyzických osob, která přirozeně zajímá většinu voličů nejvíce, není v programovém prohlášení ani slovo.

Vzhůru na bohaté
Příznivci konspirativních teorií mohli minulý týden vskutku získat dojem, že se v zákulisí politických kuloárů mezi ČSSD a koalicí něco důležitého upeklo. Nejprve ministr financí Ivan Kočárník spolu s ředitelem odboru přímých daní Petrem Pelechem novinářům nastínili, s čím se vlastně vláda chystá do parlamentu. Ministerstvo pro příští rok počítá pouze s určitým zvýšením odpočitatelných položek "jak na vlastní osobu, tak na osoby vyživované" (na 28 800 korun u dospělého a na 14 400 u dítěte), zatímco o snížení sazby daně například o procento nebo dvě se však ani neuvažuje. Přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená jediné: příští rok si mírně polepší občané s nejnižšími a podprůměrnými příjmy, zatímco lidé s průměrnými platy budou platit ze svých příjmů stejné daně jako dosud, a ti, kdo vydělávají nejvíce, zaplatí více než dosud.S návrhy ministerstva financí souhlasí lidovci, kterým jejich idea sociálně tržního hospodářství velí daně nijak výrazně nesnižovat. Pro jsou pochopitelně i sociální demokraté, kteří ústy předsedy své finanční komise Ivo Svobody pouze navrhují poněkud zvýšit odpočitatelné položky na vyživované děti. Stranou tedy zůstává pouze ODA, která si snižování daně z příjmu představovala daleko radikálněji.S návrhy ministerstva financí pak plně koresponduje výrok předsedy vlády, který minulý týden v rozhlase řekl, že se mu "nezdá žádoucí neustálé zvyšování rozdílu mezi nejvyššími a nejnižšími mzdami". Plány ministerstva financí totiž de facto znamenají zvýšení tzv. progresivity zdanění.

Liberál v levicovém rouše
Progresivní sazby daně z příjmu (procentuální sazba se zvyšuje s postupem do vyšších příjmových kategorií) existují ve většině zemí a stejně tak je tomu již pět let v České republice. Vlády je také skutečně zpravidla vysvětlují obavou z rozevírání příjmových nůžek. Bohatý člověk pochopitelně odvede státu na daních mnohokrát více než průměrný či chudší občan, i když je sazba daně pro všechny stejná. Progresivní sazba však tuto povinnou solidaritu ještě "přiostřuje". Tento princip většina zemí na světě -včetně USA - přijala v době hospodářské krize ve 30. letech a po válce, tedy v časech, kdy bylo socialistické myšlení na vzestupu. Konzervativním politikům se pak již nikdy nepodařilo progresivitu zrušit jako princip, ale mnozí z nich se snažili ji alespoň zmírnit, a některým se to dokonce podařilo (Reagan, Thatcherová). Naopak levicově orientovaní politici (prezident Clinton) daňovou progresivitu zpravidla poněkud zvyšují. Český premiér, označující sám sebe za liberála, je však zřejmě první konzervativec, kterému není proti srsti progresivitu zvýšit. Přitom je třeba zdůraznit, že progresivita daně je dnes v Čechách obdobná jako jinde v západním světě, rozdíly mezi nejvyššími a nejnižšími výdělky jsou ale dosud velmi malé. A Klaus jako ekonom musí vědět, že fungující trh práce si bude rozevírání příjmových nůžek vyžadovat (daně nedaně). Odborníky a lidi ochotné riskovat či přijmout zodpovědnost musí každý podnikatel dobře zaplatit.Česká republika je v tomto ohledu vůbec unikátní. Všechny porevoluční vlády princip progresivity zdanění přijaly, aniž se o něm vůbec vedla jakákoli diskuse. Je to věc, která je u nás zřejmě stejně jasná, jako že slunce každý den vychází a zapadá. Ve vyspělém světě ale musely politické strany (zpravidla socialisté a sociální demokraté) tento princip alespoň ideologicky - když už ne věcně - hájit. U nás žádná diskuse neproběhla, přestože je o čem mluvit: je známo, že s vyšší sazbou daně klesá motivace podnikat, je také známo, že vyšší sazba daně nutí bohatší lidé hledat způsoby - legální i nelegální -, jak daně neplatit. Progresivita také vede k tomu, že bohatší si začnou daleko více půjčovat a zadlužovat se (mají zpravidla čím za půjčku ručit). Díky inflaci pak splácejí zpravidla reálně méně, než si půjčili, zatímco pokud spoří, musí platit vysoké daně z příjmu, který získali na úrocích. Paradoxní přitom je, že státy ve většině zemí dokonce dotují a zvýhodňují hypotéky na koupi domů. Není tedy nic jednoduššího než - hrozí-li vyšší sazba daně z příjmu - půjčit si například na luxusní rodinný dům. Celá řada ekonomů se dokonce domnívá, že princip progresivity je vlastně kontraproduktivní a ve svém důsledku nakonec bohatí odvádějí státu méně, a nikoliv více.

Není o vás zájem
Vraťme se však do Čech. Jak známo, sociální demokraté po volbách veřejně vetovali myšlenku na další privatizaci strategických podniků, především pak jejich prodej do zahraničí. O skutečnou senzaci se však minulý týden postaral až předseda Fondu národního majetku Roman Češka (ODA), když po setkání s britským ministrem obchodu řekl: "Máme obavy z majoritních vlastníků ve strategických podnicích." Tento výrok, který zůstal v českých médiích téměř bez povšimnutí, interpretoval deník The Wall Street Journal na své titulní straně jako "dosud nejjasnější vyjádření české vládní politiky" po červnových volbách.Oč jde, je jasné. Zahraniční investoři, kteří měli zájem o koupi podílů v plynárenských a energetických závodech stejně jako o podíly v největších bankách, nyní dostali důležitý signál: raději k nám nechoďte, není o vás zájem!Krátce po volbách koaliční politici vesměs odmítali myšlenku tzv. velké koalice, mimo jiné i proto, že by přinesla rozmělnění dosavadní reformně-liberální ekonomické politiky. Tváří v tvář chystané daňové politice nové vlády a dalším výrokům jejích klíčových představitelů se zdá, že popřít liberální principy jde i bez velké koalice.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.