Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Kotva u kyperských břehů

2.6.1997

Boj o pražský obchodní dům pokračuje

U bufetu v pátém patře pražského obchodního domu Kotva se minulý týden odehrál další díl absurdní frašky z dějin budování českého kapitalismu. Valná hromada akciové společnosti Kotva. Před půlrokem zmizela většina akcií této firmy z portfolia vykradeného fondu Trend a objevila se na účtu kyperského podniku Forminster Enterprises.

Dvě hromady v jedné

Kolem desáté hodiny vcházejí do místnosti dva postarší Francouzi, zástupci kyperského Forminsteru - tedy oficiálního držitele většiny akcií Kotvy. Doprovází je ochranka a čeští právníci. Předsednický stůl, za který zasednou, je ale nezvykle dlouhý: na druhém konci sedí vzdoropředstavenstvo, zvolené před čtrnácti dny vzbouřenými minoritními akcionáři. Valnou hromadu zahajuje předseda "kyperského" představenstva a generální ředitel Kotvy ing. Klimeš. Jakmile ale otevře ústa, chápou se mikrofonu magistři Pergl a Bláha z představenstva "akcionářského". Řečníci mluví jeden přes druhého zhruba k padesátce přítomných. Nepřekřikují se, spíš sebou okázale navzájem pohrdají. Nikomu pochopitelně není rozumět ani slovo. Po čtvrthodinovém boji je vyhlášena desetiminutová přestávka a po ní zavládne příměří: obě strany si podle uzavřené dohody budou řídit vlastní program jednání. Pět minut mluví zástupci "Kypru", pět minut druhé představenstvo. O navrhovaných podnětech hlasují účastníci podle toho, zda navrhovatele považují za své legální reprezentanty, či nikoli. Obě strany mají své zapisovatele, skrutinéry, notáře, počítače a zřejmě i vlastního zvukaře. Vzhledem k tomu, že oba notáři zapisují vždy jen tu "svou" verzi pětihodinového sezení, je otázka, zda bude tato valná hromada vůbec uznána za platnou.

Coutard a Baudin

Na podzim loňského roku získala 30 % akcií fondu Trend investorská skupina Czech Value Fund, zastupovaná Američanem Johnem Moffitem. Na mimořádné valné hromadě fondu se pak novým akcionářům podařilo odstavit bývalé správce fondu Trend, sdružené kolem podnikatele Miroslava Hálka a firem Královéhradecká brokerská a IFM. Že tito pánové prakticky celé portfolio fondu rozkradli (podrobně Respekt č. 11/97), se vědělo už loni v létě, Moffitova skupina ale doufala, že akcie Kotvy zůstaly netknuté. Když pak byla loni v říjnu vyhlášena nad fondem nucená správa, vyšlo najevo, že akcií Kotvy zbylo v portfoliu fondu jenom pár tisíc. Hálkova královéhradecká mafie totiž převedla velký balík akcií na své firmy. Koncem ledna je prodala za 215 korun, tedy za polovinu tržní ceny, kyperské společnosti Forminster.
Ta dnes drží 55 % akcií Kotvy.Začátkem března se celkem sedm lidí z Hálkova okruhu ocitlo ve vazbě a státní zástupce se rozhodl zablokovat účet Forminsteru ve Středisku cenných papírů. K Forminsteru se až do poloviny května (zřejmě ze strachu před zatčením) nikdo nehlásil. Teprve na mimořádné valné hromadě 17. května se objevili pánové Coutard a Baudin. Akcionáři Trendu (tedy de facto minoritní vlastníci Kotvy) jsou přesvědčeni o tom, že způsob, jakým zmizely akcie Kotvy z portfolia Trendu, byl nelegálním defraudačním schématem. Podařilo se jim přesvědčit krajský soud: ten vydal před čtrnácti dny předběžné opatření a zakázal akcionářům Kotvy změnit na valné hromadě akcie Kotvy z veřejně obchodovatelných na neobchodovatelné; stejně tak zakázal i proměnu cenných papírů na listinné. Taková proměna by totiž znamenala definitivní konec možnosti vrátit někdy v budoucnu akcie Kotvy zpět do portfolia fondu Trend.

Kdo jsou tajemní Francouzi

Zástupci minoritních akcionářů sdružení kolem Johna Moffita jsou téměř skálopevně přesvědčeni, že oba Francouzi jsou nastrčené figury královéhradeckých podvodníků nebo přímo vyslanci zahraničního organizovaného zločinu. Jeane-Pierre Coutard a Alain Baudin v průběhu valné hromady z neznámých důvodů zarytě mlčeli. Karty se rozhodli částečně odkrýt pouze při individuálním setkání s novináři. Kyperskou společnost Forminster Enterprises koupili letos 8. května a s jejími původními vlastníky prý nemají vůbec nic společného. Novinářům ukázali fotokopii dokladu z obchodního rejstříku v Nikósii, ze kterého vyplývá, že 8. května se spolu s panem Vassiliadesem stali řediteli firmy Forminster. Zároveň ale oba pánové odmítají novinářům předložit kontrakt, ze kterého by vyplývala kupní cena Forminsteru a jméno jeho bývalého vlastníka. To je prý obchodní tajemství.
Podle Radka Bláhy z představenstva vzbouřenců je ale důležité vědět, že v daňových rájích, jako je Kypr, umožňují vícestupňové vlastnictví. Opravdové vlastnictví věrohodně osvědčuje nikoli výpis z kyperského obchodního rejstříku, ale pouze notářsky ověřený zápis kyperské centrální banky. Tento zápis Coutard s Baudinem odmítají předložit.
Baudin tvrdí, že skutečným vlastníkem Forminsteru je francouzská obchodní společnost Duna, již oba Francouzi zastupují. Ta prý zakoupila Forminster pouze kvůli tomu, že je majitelem Kotvy, žádné jiné aktivity prý nerozvíjí. Jediným majitelem firmy Duna je prý francouzská občanka paní de Faria. Zmíněná dáma je údajně českého původu a do Francie emigrovala po roce 1968. Celé její jméno či jméno za svobodna nám ale oba Francouzi odmítli poskytnout. Pan Coutard se představuje jako majitel "známé francouzské advokátní kanceláře" a člen francouzské advokátní komory, o čemž je schopen předložit doklad. Tvrdí, že Forminster není rozhodnut proměnit akcie Kotvy na akcie v listinné podobě nebo zrušit jejich veřejnou obchodovatelnost. I v případě, že akcie Kotvy zůstanou zaknihovány ve Středisku cenných papírů (SCP), jejich zájem o majoritní vlastnictví obchodního domu trvá. Oba pánové přiznávají, že "opomněli" nabídnout drobným akcionářům odkup jejich podílů, že se ale touto otázkou dnes intenzivně zabývají.
Zatím je v platnosti výnos krajského soudu, potvrzující veřejnou obchodovatelnost akcií Kotvy a zákaz jejich přeměny do listinné podoby. Stejně tak zůstává zablokován účet Forminsteru v SCP. Vzhledem k tomu se pro aktivity obou Francouzů nabízejí pouze dvě vysvětlení. Buď si je skutečně zaplatila Hálkova královéhradecká mafie, nebo se s bývalými majiteli Forminsteru sami zkontaktovali a pokusili se o riskantní obchod. Buď o své peníze přijdou (rozhodne-li soud v jejich neprospěch), nebo jim spadne do klína největší pražský obchodní dům. Cena, kterou v tomto riskantním obchodu za akcie Forminsteru nabídli, zůstává zatím velkou neznámou.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.