Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Na stopě zločinu

3.1.2000

Proč byl Barak Alon podporován lidmi z Komerční banky

Před měsícem vyšlo najevo, že na obchodech s rakouskou firmou B. C. L. Trading prodělá Komerční banka osm miliard korun (viz poslední loňská čísla Respektu), které budou muset uhradit daňoví poplatníci. V minulém týdnu se nám podařilo odhalit celou řadu dokumentů, které objasňují nejdůležitější okolnosti u nás dosud nejvýnosnějšího podvodu. Ukazuje se, že vedení banky o podezřelých operacích vědělo a pravidelně o nich jednalo. Tunel tak lze vysvětlit pouze lhostejností či nepoctivostí jeho členů, případně obojím.

Dobyvatel špatných úvěrů

Obchody s B. C. L. Trading financovala obchodní divize Komerční banky (KB) pomocí úvěrového produktu, který se jmenuje dokumentární akreditiv. Představenstvo banky přitom v jednoročních cyklech do roku 1995 schvalovalo tzv. výši angažovanosti (jinými slovy: roční limity či stropy pro částky, které je možné na financování obchodů B. C. L. Trading půjčit). Svědčí o tom podrobné dokumenty z jednání představenstva z června roku 1998, které zároveň fakticky vysvětlují obdobný postup v letech předchozích. Představenstvo banky jednalo o firmě B. C. L. ještě letos v červnu. I tentokrát rozhodlo, že bude v obchodech s rakouskou firmou pokračovat, pouze odmítlo zvýšit pro B. C. L. roční úvěrový limit z 200 milionů dolarů ročně na 250 milionů. Pokud bychom podstatu obchodů s firmou B. C. L. přirovnali k letadlu, pak v červnu letošního roku "letadlo přestalo stoupat do stratosféry, ale pouze pokračovalo v letu". Všichni členové představenstva v čele s generálním ředitelem Janem Kollertem tedy již dlouhou dobu dobře věděli, jaká časovaná bomba se v obchodech s B. C. L. skrývá. Otázka zní, jak mohla být podezřelá firma tak protežována a proč dostávala každým rokem vyšší a vyšší úvěry - zkrátka a dobře, proč letadlo tak dlouho stoupalo do výše. Vysvětlují to další vnitřní dokumenty KB (důležitý je materiál č. 1653 z roku 1998 pro jednání představenstva 11. června 1998, který předložil člen představenstva Lubomír Štěpáník). B. C. L. a jeho majitel Barak Alon totiž vymáhali úvěry a odkupovali špatné pohledávky pro Komerční banku. Zástupci úseku KB číslo 4600, který s Alonem na odkupu rizikových pohledávek spolupracoval, v dokumentu tvrdí, že hotovost vrácená bance z těchto pohledávek se pohybuje "v řádu 100 milionů korun". Proto tento odbor "doporučuje navýšení limitu i prodloužení platnosti otevíraných importních akreditivů" pro B. C. L. Přeložme si to do normální řeči. Proti špatným aktivům, tedy proti špatným úvěrům, musí banka vytvářet rezervy a o tyto rezervy se snižuje zisk. Objeví se někdo a řekne: vymůžu vám nějaký špatný úvěr a vy mně za to otevřete akreditiv, který bude dobře jištěn a nebude vidět v bilanci banky. Představme si komentář bankovního úředníka: "Panu Alonovi musíme přece půjčit, ten nám pomáhá se Stehlíkem. "

Akce potopa

Sám "pomocník" ale může bilanci vidět jinak. Stamiliony korun špatných úvěrů, které do banky vrátí, se mu bohatě kompenzují v podobě nových výhodných miliardových úvěrů, které čerpá skrze obchodní akreditivy. Skutečnost, že obchodní úvěry každým rokem narůstají, je známa pouze několika zasvěceným. Na papíře totiž B. C. L. poctivě splácí a jen málokdo tuší, že staré akreditivy jsou spláceny skrze akreditivy nové. Baraku Alonovi se skutečně podařilo vydobýt pro Komerční banku část špatných úvěrů, např. těch, které kdysi utopila v kladenské poldovce. Není ale třeba zdůrazňovat, že dobrodinec "vracel" do banky pouze špatné úvěry klientů, kteří jsou jeho dobrými známými či kumpány, pokud dokonce nejde o klienty, kteří kryjí jeho samotného. Rakouský dobrodruh dokázal využít situace. Tlak, aby banky vykazovaly nižší ztráty či vyšší zisky, je v posledních letech zřejmý. Bankám se proto hodí partneři, kteří berou úvěry, jejichž rizika se neprojeví v účetní rozvaze (třeba akreditivy), a kteří na oplátku získají nazpět část nějakých špatných úvěrů - při takové spolupráci se bankám v účetním roce zlepšuje zisk (snižuje ztráta). Podobné strategie ve stylu "po nás potopa" se ale musí vymstít, protože přímo lákají podvodníky.

Tisíckrát víc

Z dokladů Komerční banky je zřejmé, že se její angažovanost vůči B. C. L. rok od roku zvyšovala. Dokument č. 67/8 z 15. července 1997 je usnesením představenstva s podpisem tehdejšího předsedy (dnes senátora) Richarda Salzmanna. Věc: "Limit pro aktivní obchody odboru 3050 s firmou B. C. L. Trading GMBH, Vídeň. " Předkládá opět člen představenstva Štěpáník, zodpovídá ředitel divize 3000 Jan Janků. Závěr: představenstvo zvýšilo limit financování pro B. C. L. Trading na 150 milionů dolarů. O necelý rok později - 11. června 1998 - byl roční limit zvýšen o dalších 50 milionů dolarů. Platnost akreditivů ale nebyla prodloužena na dva roky, jak navrhoval Štěpáník, ale byla stanovena opět pouze na rok, tedy do června roku 1999. Původní podmínkou poskytování akreditivů bylo, že Alonova firma deponuje 35 % hodnoty akreditivu na účtech Komerční banky. Limit 35 % byl ale v červnu 1998 představenstvem snížen na pouhých 25 %! Obchodování (resp. podvody) byly od toho okamžiku pro Alona daleko snazší. Jednání představenstva tehdy vedl místopředseda Karel Bednář. V materiálu, který pro představenstvo Komerční banky v roce 1997 zpracovala její vlastní divize 3400, se přitom praví: "Pan Barak Alon byl od roku 1979 do roku 1996 prukuristou rakouské firmy ALTRO, která obchodovala se společností TESOS Praha. Firma TESOS je od roku 1992 v konkurzním řízení a naše banka vůči ní uplatňuje velké pohledávky. "Stejná divize požádala přede dvěma lety ratingovou firmu Dan and Bradstreet o vypracování zprávy o firmě B. C. L. V té se praví, že kromě údajů o obratu nejsou o B. C. L. ve Vídni k dispozici žádné finanční informace. Pro "normální kreditní operace je firma považována za důvěryhodnou". Dan a Bradstreet doporučuje půjčovat B. C. L. nejvýš do částky 2 200 000 rakouských šilinků (tedy méně než 200 000 dolarů), a to z důvodů "nízkého vlastního jmění firmy a nedostatečných informací o firmě". Tyto zprávy mělo představenstvo KB k dispozici již v květnu 1998. Přesto byla pro B. C. L. doporučovaná výše úvěrů vůči firmě nakonec překročena tisícinásobně.

Falešné listy

Česká národní banka (ČNB) umožňuje komerčním bankám, aby půjčky prostřednictvím akreditivů nebyly započítány do celkové částky, kterou banka půjčila. Akreditivy se tak mohou ocitnout mimo účetní rozvahu. ČNB zároveň nařizuje důležitý limit: jednomu klientovi se smí půjčit pouze určitý podíl na základním jmění banky. Na akreditivy se to při splnění důležitých podmínek nevztahuje - když se půjčuje na konkrétní zboží, nad nímž má banka zřetelnou kontrolu, a když trvání závazku nepřesáhne jeden rok. V případě B. C. L. se akreditivy skutečně vztahovaly k dokladům o zboží, ty ale byly většinou zfalšované, což banka nekontrolovala. B. C. L. totiž splácela: jenže novými akreditivy splácela ty staré. Roční limit ji nemusel trápit tím spíše, že rok od roku byl s podivnou pravidelností zvyšován. Výše zmíněný materiál č. 1653 od člena představenstva Štěpáníka tvrdí, že doklady o zboží (tzv. warrant listy) se vztahují ke komoditám, které se volně obchodují na světových burzách (železo, železná ruda, železný šrot), což snižuje úvěrové riziko: když B. C. L. peníze nevrátí, banka zboží, na které půjčila, snadno prodá. To je málo platné v okamžiku, kdy jsou warrant listy zfalšované nebo když financují obchod s komoditami, které ještě nebyly vyrobeny nebo vypěstovány (v našem případě ruská pšenice a ukrajinská řepa). V materiálu se také píše, že obchody jsou pojištěny prvotřídními zahraničními pojišťovnami, jako je například Hannover International AG. Jde opět o matoucí informaci. Pojišťovna vyplatí pojistku, když např. shoří nějaký vlak s pšenicí. Pokud jsou obchody nebo jejich část fingované, není co plnit. Přesto materiál č. 1653, který žádá o prodloužení platnosti akreditivů, navýšení limitů a snížení povinných depozit u banky, neustále zdůrazňuje "dobrou spolupráci" s firmou a dosavadní "bezproblémové realizace" obchodů. V roce 1998 představenstvo KB přece jen nařídilo připravit "krizový scénář pro případ, kdy bude třeba realizovat zastavené zboží, aby došlo k minimalizaci ztrát" a "stanovit jednoznačně odpovědnost" konkrétní bankovní divize, která bude klienta monitorovat. Nic z toho se nestalo. Právě proto nemusí orgány činné v trestním řízení váhat ani minutu. Je zřejmé, kdo je za co odpovědný a kdo nesplnil rozhodnutí představenstva. Stejně tak není pochyb, že samotné představenstvo nekontrolovalo plnění vlastních usnesení.

Odhalení

Podle materiálů, které máme k dispozici, čerpala firma B. C. L. v roce 1998 akreditivy průběžně. Měsíčně šlo o čtyři až dvanáct úvěrů zpravidla v objemu mírně převyšujícím milion dolarů. Splatnost byla od deseti měsíců po téměř jeden rok. Z tabulek vyplývá, že počet i objem akreditivů se neustále mírně zvyšoval, takže princip letadla fungoval bezchybně - a ještě bezchybněji od okamžiku, kdy banka v červnu 1998 schválila snížení povinného depozita pro firmu B. C. L. na účtu u banky. Depozitum ve výši 25 % celkových úvěrů firmě B. C. L. , tedy zhruba 40 milionů dolarů, bylo uloženo na účtu B. C. L. u pobočky KB v Praze Na Příkopě. Ředitel pobočky Samuel Sýkora si v dopise odboru 3050 z dubna 1998 pochvaluje, že B. C. L. "provádí největší depozitní úložky v cizí měně". Klient dokonce využívá dalších bankovních služeb a prostřednictvím tzv. dealingu Komerční banky spekuluje s měnovými kurzy. Když letos nastaly potíže se splácením akreditivů, přišlo se na to, že depozitum v KB sloužilo nejen jako zástava pro akreditiva, ale také pro Alonovy kurzové spekulace. Jedno depozitum tedy krylo dvě různé transakce, což je protizákonné. Zaměstnanci Komerční banky na podzim zaznamenali, že Alon prodělává na posilování japonského jenu vůči dolaru. Když šli do problému hlouběji, zjistili, že celé depozitum, tedy více než 40 milionů dolarů, zmizelo v cizině. Teprve v této chvíli banka podala trestní oznámení. Kollertova banka nemůže nadále ani minutu tvrdit, že naletěla bandě podvodníků. Je stále více zřejmé, že celou věc spoluorganizovala skupina Alonových kompliců uvnitř ústavu.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.