Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Nejsme v Malajsii

20.5.1996

Soud zrušil valnou hromadu SPT Telecom

Vypadá to senzačně. Krajský soud v Praze prohlásil předminulý pátek za neplatnou valnou hromadu SPT Telecom, která vloni v únoru schválila myšlenku vstupu strategického partnera do českých telekomunikací. Soud tak vyhověl žalobě Sdružení akcionářů, zastupujících některé majitele akcií SPT z kuponové privatizace. Důvod? Ministr Dyba, jenž zastupoval na valné hromadě stát, prý jednal na základě neplatné plné moci. SPT Telecom se proti rozsudku odvolal a bude bezpochyby trvat ještě několik měsíců, než ve věci definitivně rozhodne vrchní soud. Ministr Dyba však zůstává - alespoň navenek - klidný. Co tedy můžeme v tuto chvíli komentovat?

Za chyby se platí
Jeden závěr můžeme učinit již dnes: případ dokazuje že opravdu žijeme v právním státě. V Latinské Americe ani v poloautoritářském státě typu Malajsie či Thajska by se nic takového stát nemohlo. Toto srovnání je důležité, neboť zatím žádná západoevropská demokracie neprivatizovala svůj telekomunikační monopol podobným způsobem jako my - tedy prodejem kontrolního balíku akcií strategickému partnerovi. Německý Deutche Telecom je dosud státním podnikem, stejně jako France Telecom. Britský Telecom je sice soukromý, ale privatizován byl postupným prodejem akcií na burze. Podobně jako Česká republika postupovalo právě jen několik států v latinské Americe a několik zemí ve východní Asii. A v tamních podmínkách si lze opravdu jen stěží představit, že by si nějaký soudce mohl z "formálních důvodů" dovolit zpochybnit jedno z nejzávažnějších ekonomických rozhodnutí vlády.Rozhodnutí soudu je tedy třeba přivítat, ať už nakonec bude jakékoliv. Pokud byla plná moc pro ministra Dybu skutečně sepsána špatně, je to zcela legitimní důvod pro zpochybnění i tak vážné věci, jakou je privatizace největšího podniku v zemi. V právním státě musí být právo - ať se nám to líbí, nebo ne - nade vším, tedy i nad ekonomickými nebo státními zájmy. K obdobným technicko-právním nedopatřením u nás ostatně dochází na valných hromadách akciových společností často. A soudy pochopitelně nemohou činit rozdíly podle toho, zda jde o věc malé firmy, nebo monopolního giganta.

Vlk v rouše beránkově
Je také mimo diskusi, že zástupci SPT Telecom i Ministerstva hospodářství se doposud chovali vůči drobným akcionářům zbytečně arogantně a považovali je za svého druhu obtížný hmyz. Nepřijatelný je například fakt, že před akcionáři zatajili a stále tají obsah smlouvy mezi Fondem národního majetku a TelSource. Tím si proti sobě zbytečně poštvali řadu lidí, kteří by jinak rozhodnutí o vstupu zahraničního partnera do SPT Telecom nezpochybňovali. Nynější rozhodnutí soudu by je tedy mohlo napříště poučit alespoň o slušném chování.Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že Sdružení akcionářů, reprezentované jistým panem Mosingerem, není žádným mírumilovným spolkem utlačovaných akcionářů z kuponové privatizace. Milan Mosinger je úzkým spolupracovníkem neblaze proslulého bývalého ředitele SPT Telecom Makovce a ve svých vyjádřeních pro tisk se ani netají tím, že mu jde o návrat bývalého ředitele do funkce (viz Hospodářské noviny z 14.5.96). A to, že ve hře o privatizaci Telecomu jsou milionové částky, není ani třeba připomínat.Z hlediska běžného uživatele telefonní sítě by pak tzv. Mosingerova česká cesta neznamenala nic dobrého. Případný odchod konsorcia TelSource by totiž nejen výrazně zbrzdil další rozvoj českých telekomunikací, ale především by se stal hotovou katastrofou pro pověst republiky. Důvěra zahraničních investorů by se jistě po krachu zatím největší privatizační akce ve východním bloku dostala pod bod mrazu, kurz akcií Telecomu by se zřítil a jeho rozvojový plán by musel být uložen k ledu.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.