Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Ni zisk, ni slávu

2.6.1997 - Mojmír Hampl, Jan Macháček

Skupina PPF připravila svůj podnik o sto milionů

Inzertní strany mnoha novin a časopisů zaplnila v poslední době bombastická reklamní kampaň finanční skupiny PPF. V ní nás šéfové podniků, které už skupina ovládla, přesvědčují, jaké zisky a výhody jim nový partner přinesl a ještě přinese. Vedle ředitele vinařské firmy Bohemia sekt či jeho kolegy ze zlínského strojírenského komplexu ZPS se do kampaně zapojil i generální ředitel Telekomunikačních montáží Praha Pavel Veselý. "Spolu s PPF budujeme komunikaci bez slabých článků," říká s mužně odhodlaným výrazem na reklamní fotografii. Ironií osudu však společná cesta Veselého montáží s PPF začala článkem snad vůbec nejslabším: tunelem ve výši téměř sto milionů korun.

Kruhová obrana

Investiční společnost PPF ovládla Telekomunikační montáže Praha (TMP) loni v únoru. Na mimořádné valné hromadě vzápětí poté dosadila do představenstva přímo své vlastní zaměstnance. Toto nové vedení hned v březnu provedlo zajímavou transakci: nakoupilo pro montáže podíl v jednom z investičních fondů patřících rovněž skupině PPF (konkrétně se jednalo o 1. český investiční fond). Jinak řečeno - firma ovládaná jednou společností nakoupila podíly ve fondu, který kontroluje tatáž společnost. Nabízí se samozřejmě otázka, k čemu může být podobná majetková míchanice dobrá.
Šéfové PPF na ni odpovídají se zarážející upřímností: prostě prý zrovna potřebovali získat většinu hlasů na mimořádné valné hromadě zmíněného fondu, neboť tam chtěli odsouhlasit jeho přeměnu na holding. (Holding na rozdíl od fondu stojí mimo dosah kapitálového dozoru ministerstva financí a nemusí dodržovat hranice vlastnických podílů v podnicích.) Akcie zakoupené Telekomunikačními montážemi umožnily bossům z PPF jejich záměr provést.
Operace se sice zdařila, ale pacient po ní onemocněl - obchod se totiž velmi negativně projevil na hospodářských výsledcích Telekomunikačních montáží. Veselého podnik nakoupil akcie 1. IF fondu v polovině března 1996 za více než 550 korun za kus. Poté, co byl 1. IF přeměněn na holding, spadla okamžitě cena jeho akcií o sto korun. A když se montáže nakonec těchto cenných papírů loni v listopadu zbavily, pohybovala se jejich cena kolem tří set korun za kus. Montáže tudíž na celé transakci prodělaly (jak vyplývá ze zprávy auditora KPMG, kterou se nám podařilo získat) přesně 95 milionů 530 tisíc korun.

Síla konkurence

"Dělali jsme tuto operaci s vědomím, že na ni budeme dříve nebo později tázáni," říká člen představenstva PPF Milan Maděryč. Podle něj společnost PPF nepředpokládala, že změnou fondu na holding dojde k tak razantnímu poklesu hodnoty akcií. Ostatně o samotné "holdingové transformaci" prý vedení PPF rozhodlo doslova na poslední chvíli. "Chtěli jsme vytvořit silnou skupinu a kruhové vlastnictví bylo jedinou možnou zbraní, jak toho dosáhnout," říká Maděryč. Podle něj se v první polovině loňského roku vedl doslova zběsilý boj o majority v podnicích a společnosti jako PIAS, SIS i Motoinvest útočily dravým a bezskrupulózním způsobem. Transformace na holding byla prý jedinou možností, jak si v lítém boji udržet nebo nově získat majority v podnicích.
Maděryč přitom zcela odmítá názor, že Telekomunikační montáže byly touto "globální strategií" PPF poškozeny. "Je to vynikající podnik, který má slušné zisky a většinou i dostatek volné hotovosti," říká. Ano, za loňský rok dosáhly montáže dvousetmilionového zisku. Potíž je v tom, že bez účasti "silného a dynamického partnera" PPF mohla být tato částka možná o sto milionů větší.
Uvedená transakce je typickou ukázkou chování zdejších podnikatelů, které se začíná promítat i do mizerných ekonomických výsledků země. Všichni vytvářejí kruhové obrany, neprůhledné holdingy a konglomeráty, zisk i volná hotovost se přelévají sem a tam. Dobré podniky proto nemají šanci stát se ještě lepšími, zatímco ty špatné se v důsledku toho drží nad vodou. Vlastníkům nejde o prosperitu firmy, ale o nesestřelitelné mocenské pozice.
Podniky dnes u nás tuneluje kdekdo. Skupina PPF si však doslova naběhla na vidle svou reklamní kampaní. Ředitel Veselý na zmíněné fotce říká, že přítomnost skupiny PPF upevňuje "postavení podniku na trhu, kde síla konkurence roste". Jestliže "síla konkurence" skutečně roste, pak je třeba se tázat, proč Telekomunikační montáže raději za oněch 100 milionů korun nenakoupily novou technologii a nezaplatily si nejlepší mozky v oboru. Pokud většinového vlastníka firmy zažalují ostatní akcionáři, bude muset na tuto otázku odpovědět soud.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.