Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Praha připravuje schodkový rozpočet

11.8.1997

Ministerstvo financí zřejmě nepovolí druhou emisi městských dluhopisů

Přísnější nakládání s rozpočtovými výdaji schválila česká vláda letos již celkem dvakrát -- poprvé před květnovou krizí koruny, po druhé těsně po ní. Další ránu rozpočtu nyní zasadily povodně. "Atmosféra šetření" jako by se však netýkala hlavního města Prahy, kde zastupitelstvo i magistrát stále žijí v zajetí rozhazovačné nálady. Praha si již vloni schválila deficitní rozpočet a koncem června pak zastupitelstvo odsouhlasilo další emisi dluhopisů, které se mají prodávat na zahraničních trzích: celková výše takto získaných prostředků má činit devět miliard korun. Nyní však mnohé nasvědčuje tomu, že ministerstvo financí emisi dluhopisů neschválí. Důvod? Praha i v příštím roce počítá s výrazně schodkovým rozpočtem.

Dvakrát větší schodek

Žádost o povolení emise má primátor Koukal zaslat na ministerstvo financí koncem srpna. Podle ing. Věry Kameníčkové, která má na ministerstvu financí na starosti obecní rozpočty, se ministr Pilip v červnu dohodl s primátorem Koukalem, že v návrhu městského rozpočtu na rok 1998, který je třeba k žádosti o povolení emise přiložit, nebude počítáno s větším než 700milionovým deficitem. Přesto na zasedání zastupitelstva 26. června, které schválilo emisi dluhopisů, primátor předložil podklady o rozpočtovém hospodaření města, z nichž vyplývá, že celkové příjmy mají v roce 1998 činit 22 miliard 271 milionů a výdaje 23 miliard 686 milionů. Jinými slovy: navrhovaný schodek pro příští rok bude činit nejméně 1 miliardu 414 milionů.
Podle Kameníčkové by něco takového znamenalo porušení předběžných dohod s ministerstvem, což by ve svém důsledku vedlo k tomu, že by její úřad emisi obligací zřejmě nepovolil. Šéf finančního odboru pražského magistrátu ing. Bohumila Váňa, jehož podpis je na rozpočtovém plánu města, nicméně na dotaz, zda město hodlá na svých rozpočtových plánech něco měnit, odpovídá, že je to "nepravděpodobné". Praha tedy bude za několik týdnů odevzdávat podklady ke schválení emise obligací s výhledem deficitu, který porušuje původní dohody. Ale nejen to. O předběžném materiálu z 26. června Kameníčková říká, že mu vůbec nerozumí, protože nesplňuje základní účetní principy a například zdroje financování deficitu se nekryjí s výší schodku. V kapitole "příjmy" je pak zahrnuto i 215 milionů korun v položce "převody z vlastních fondů z hospodářské činnosti", které tam ovšem podle nových rozpočtových pravidel být nesmějí. A konečně rozpočet nepočítá s již ohlášeným krácením státní dotace, takže navrhovaný schodek bude ve skutečnosti ještě vyšší.

Telefonické konzultace

Ing. Váňa tvrdí, že standardní účetní materiál hlavní město ministerstvu teprve předloží (materiál je prý jednoduchý rozpočtový výhled předložený poslancům) a ten už bude všechny náležitosti řádně obsahovat. Na výši navrhovaného rozpočtového schodku to ale tak jako tak nic nemění: miliardové škrty v rozpočtu města jsou politická věc, o které musí jednat pražské zastupitelstvo. Primátor Koukal je však momentálně na dovolené, stejně jako většina poslanců zastupitelstva.
Co se tedy stane, jestliže ministerstvo emisi neschválí? "Předpokládám, že si v tom případě vezmou úvěr, třeba i na zahraničních trzích," tvrdí Kameníčková a dodává: "K tomu totiž podle novely devizového zákona ničí souhlas nepotřebují." Tuto úvahu potvrzuje i Bohumil Váňa. Město si podle něj buď vezme úvěr, nebo bude muset svůj rozpočet zrevidovat.
Nicméně primátor Koukal s neschválením emise dluhopisů, zdá se, vůbec nepočítá. Jeho vysoké sebevědomí však má vážné trhliny. Například v týdeníku Ekonom primátor před měsícem tvrdil, že "příprava emise byla konzultována jak s ministerstvem financí, tak s ČNB", a že "jejich stanoviska byla podpůrná". Centrální banka slovy svého mluvčího Švehly ovšem něco takového rezolutně popírá. Švehla tvrdí, že Koukal do banky telefonoval jen jednou, a to 26. června, zhruba hodinu před zasedáním zastupitelstva, které začalo o emisi jednat. ČNB prý tedy dosud podporu projektu nijak nevyslovila. Většina primátorových "konzultací" s MF probíhala rovněž telefonicky.

Praha proti proudu

Praha tvrdí, že peníze z dluhopisů potřebuje jednak proto, aby mohla dokončit rozpracované infrastrukturní projekty (výstavba metra, obchvat, strahovský tunel apod.), a jednak pro Fond podpory bytové výstavby. Peníze získané z dluhopisů prý neutratí okamžitě, ale během dvou až tří let. Část peněz přitom zamýšlí uložit na dlouhou dobu v bance a vydělávat tak na vysokých domácích úrocích (úroková sazba v domácích bankách bude pochopitelně výrazně vyšší než úroky z dluhopisů). Prvním zásadním problémem ale je, že na řadu věcí, které chce město financovat (například obchvat), zatím vůbec neexistují detailní projekty, a není tudíž ani jasné, kolik si vyžádají peněz. Další problém je, zda představa města o tom, že vydělá na úrokových maržích, není nezdravě optimistická: uvedení dluhopisů na trh něco stojí, a navíc se změnila kurzová politika. "Dnes je třeba se pojistit proti kurzovým výkyvům, a takové pojištění také něco stojí, zpravidla několik procent získané částky," říká k tomu mluvčí ČNB Švehla.
Kameníčková považuje za nejdůležitější problém nikoli samotnou emisi, ale celkovou rozpočtovou politiku města. Vláda si totiž podle ní "jednoznačně stanovila jako prioritu vyrovnanost soustavy veřejných rozpočtů" a výrazné deficity obcí zvětšují schodek celé soustavy. Na druhou stranu však Kameníčková zdůrazňuje, že z hlediska zadluženosti si Praha vydání dluhopisů dovolit může, neboť její zadlužení je relativně nízké.
Největší problém tak leží v rovině psychologické. I kdyby samotná emise dluhopisů výrazně neovlivnila celkové množství peněz v ekonomice (což samo o sobě tak dramatické být nemusí), jde především o zoufale špatný příklad. Vláda a státní rozpočet se musí snažit především z důvodů zachování měnové stability šetřit, doslova kde se dá, a čelit nejrůznějším zájmovým skupinám, které tvrdí, že právě ve sféře jejich zájmu se už šetřit nedá. Praha v čele s primátorem tak jde, mírně řečeno, proti proudu: nehodlá šetřit vůbec nikde (v červnu zastupitelstvo seškrtalo pouze symbolických 200 milionů korun) a naopak plánuje zvyšovat schodek v rozpočtu. A to vše jakoby náhodou přesně rok před obecními volbami.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.