Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Rozumné návrhy nevypočitatelné strany

8.1.1996

ODA navrhuje snížit daně z příjmu

Občanská demokratická aliance zahájila letošní rok svého druhu politickou bombou: návrhem na snížení sazeb daní z příjmu pro rok 1997 o sedm procent. Sociální demokraté, stejně jako někteří lídři ODS, vzápětí nařkli alianci z laciného předvolebního populismu. Jde tedy o návrhy rozumné a opodstatněné, či nezodpovědný populismus?

Trest pro bohaté
Návrh ODA se týká daní, které občané i podnikatelé pociťují jako nejvíce nepříjemné. Tak jako každému z nás občas zamrzne úsměv na rtech, podívá-li se na výplatní pásce na částku, kterou odvádí na daních, podobně se trápí manažeři podniků a podnikatelé s daní ze zisku. Je ostatně prokázáno, že právě tyto daně jsou pro všechny subjekty v ekonomice nejvíce demotivující. Zaměstnancům berou chuť k práci, podnikatelům chuť podnikat a malé dividendy z malého zisku po zdanění berou chuť potenciálním akcionářům investovat do cenných papírů. Právě proto se mnohé východoasijské země - ale i některé ekonomiky západní - snaží sazby těchto daní minimalizovat a těžiště státních příjmů přesouvat na tzv. daně nepřímé (daň z přidané hodnoty, spotřební daň apod.). Například na Novém Zélandě se diskutuje i o možnosti tyto daně zrušit docela. Tendence ke snižování podílu přímých daní na rozpočtových příjmech je zkrátka do určité míry celosvětovým trendem.U nás z obou těchto daní inkasuje stát každý rok zhruba třetinu svých rozpočtových příjmů. Obě daně jsou přitom problematické, a to každá z jiného důvodu. Daň ze zisku podniků (sazba je 39 %) se vládě vybírá tradičně nejobtížněji. Jde o jedinou daň, na které se například v loňském roce vybralo celkově o 3 miliardy korun méně, než se očekávalo. (U všech jiných hlavních daní se naopak vybralo více proti původnímu očekávání vlády a parlamentu.) Důvod? Daň, respektive její sazba, je pro podniky nepříjemně vysoká (o 6 % víc než obdobné daně na Západě), a proto hledají nejrůznější způsoby, jak se jejímu placení vyhnout, nebo je alespoň odložit.Naproti tomu daň z příjmu fyzických osob - tedy živnostníků a občanů (maximální sazba 40 %) - se stala v loňském roce spolu se sociálním pojištěním hlavním zdrojem pověstných rozpočtových přebytků. Vybralo se na ní o více než 18 miliard korun více, než se očekávalo. Jde přitom o daň tzv. progresivní: občané jsou zařazeni do pěti daňových pásem podle výše příjmu a s rostoucím platem se tak zvyšuje i sazba daně. Je to sice model ve světě běžný, nicméně jej lze chápat jako určitý "trest pro bohaté". Tento přístup má své ideologické a historické kořeny. Naše vládní koalice jej ideologicky neobhajuje ani nevysvětluje, ale pouze důsledně dodržuje a jako princip přejímá. V našem případě je pak celá věc problematičtější v tom, že relativně vysoká inflace posunuje stále více lidí do vyšších mzdových pásem, aniž se ovšem jejich reálný příjem zvyšuje.

Peníze budou
Kritici návrhu tvrdí, že ODA neříká, kde adekvátně ve státním rozpočtu na snížení daní šetřit. Mají, i nemají pravdu. Návrhy na snížení daní z příjmu fyzických a právnických osob o 7 % nejsou zase až tak razantní, jak by se snad laikovi mohlo zdát. Odhadované příjmy státního rozpočtu z daně ze zisku (tedy z daně příjmů právnických osob) a daně z příjmu fyzických osob mají letos činit 67 plus 80 miliard, tedy celkem 147 miliard. Stát přitom vloni vybral na daních oproti původně schválenému návrhu státního rozpočtu na rok 1995 o téměř 38 miliard korun navíc. To je daleko více, než o kolik by stát vůbec mohl přijít při navrhovaném snížení daní, přičemž ani letos ministr Kočárník nepřesvědčil, že udělal vše, aby podobné přebytky v rozpočtu vláda neakumulovala. Obavy z inflace a větší dostupnosti hotových peněz pro občany (díky snížení daní) rovněž nejsou na místě. Vždyť inflaci výrazně nezhoršil ani loňský, z velké části rozpuštěný rozpočtový přebytek.Prognózy na rok 1997 pochopitelně neznáme. Zkusme se ale podívat, co by navrhované snížení mohlo způsobit již v letošním roce. V rozpočtu schváleném na letošní rok je odhad příjmů z většiny daní, které stát vybírá, indexován výrazně nad úroveň inflace (v průměru o 13 %). Snižuje se pouze daň z příjmu právnických osob, tedy podniků, a to o 2 % (z 41 % na 39 %). Stát odhaduje, že na této dani vybere letos o jednu miliardu korun méně než letos. Háček je v tom, že i při snížení daně ze zisku o pouhá 2 % se příjmy vůbec nemusí snížit. Díky nižší dani totiž mohou být firmy motivovány k většímu obratu, a tedy i objemově většímu zisku. Příjmy z této daně mohou pak vzrůst v průměru stejně jako ostatní daně, v tomto případě řekněme o 9 miliard. Pravidlo to ovšem není. Kdyby navíc vláda vybrala na dani z příjmu občanů stejný přebytek jako letos, máme tu dalších 13 miliard. A to je dohromady okolo 20 miliard.

Uvidíme na podzim
Statistický úřad nedávno oznámil, že hospodářský růst v příštím roce bude pravděpodobně vyšší, než se očekávalo v době přijímání zákona o rozpočtu. To samozřejmě znamená, že vyšší budou i daňové příjmy. Ve světle těchto zpráv se zdají být daňové návrhy ODA vcelku adekvátní i pro letošní rok, a nelze vyloučit, že šetřit by se v rozpočtu ani tolik nemuselo. (ODA ve svém návrhu počítá s tím, že při snížení daní o 7 % by rozpočet musel ušetřit 28 miliard.) Nelze ale vyloučit, že bychom prostě a jednoduše neměli již třetí rok za sebou masivní rozpočtový přebytek. Nicméně přijít zároveň s konkrétními návrhy na šetření a úspory ve výdajích je vždy správné a svým způsobem bezpečnější. A právě tady je asi největší slabina návrhu ODA: spoléhat se, že vláda a poslanci při podzimním schvalování rozpočtu, a především jeho výdajů budou nanejvýš zodpovědně obracet každou korunu, je do značné míry naivita. Známe to ostatně právě z aktivit Občanské demokratické aliance. Svoji "pravicovost" osvědčila v poslední době hned dvakrát: všichni si pamatujeme na její manévrování ve věci přídavků na děti i její hlasování o školském zákonu, kdy přes rétorickou podporu placení školného právě hlasy poslanců ODA pomohly jeho zavedení opět oddálit. V tomto světle je pak skutečně poněkud paradoxní, že s návrhem snižovat daně přichází právě ODA. Ale takové jsou paradoxy politiky.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.