Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Svatý Václav, Lucie Bílá a vytunelovaný fond

13.7.1998

Stručná historie Českého investičního holdingu

Kdo sponzoroval kampaň a koncerty populární zpěvačky Lucie Bílé na podporu milovaného (a zrazeného) vůdce Václava Klause? Jak vidíme na fotografii, byl to mezi jinými Český investiční holding, tedy bývalý investiční fond, který na nedávné valné hromadě zrušil proti vůli menšinových akcionářů veřejnou obchodovatelnost svých akcií a který figuruje v lítém boji o obchodní dům Kotva. Navíc jde o společnost, jejíž kdysi velmi hodnotné portfolio se rozplynulo neznámo kam.

Nezákonný postup

Valná hromada Českého investičního holdingu (ČIH) se konala v Praze přesně před třemi týdny. Zástupci hlavního akcionáře na ní rozhodli o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií a zároveň zamítli možnost výkupu akcií menšinových akcionářů, kteří s touto změnou nesouhlasí. Ti jsou proto rozhodnuti fond žalovat. Vraťme se ale zpátky na začátek historie tohoto holdingu.ČIH byl založen jako privatizační fond pro první vlnu kuponové privatizace rakouskou bankou Creditanstalt. Investovalo do něj 200 000 občanů a v dobách největší slávy v roce 1994 měly akcie v portfoliu tržní hodnotu celkem čtyři miliardy korun.V polovině roku 1995 byl fond jako jeden z prvních napaden skupinou Motoinvest; Creditanstalt byl nucen prodat správu fondu Agrobance, kterou Motoinvest mezitím ovládl. Koncem dubna 1996 odsouhlasila valná hromada přeměnu investičního fondu na holding, což ministerstvo financí schválilo na podzim téhož roku. Loni v dubnu se jako nový rozhodující vlastník fondu ČIH představila společnost Egretta a na podzim se holding zapojil do boje o obchodní dům Kotva.

Oroduj za nás

Hlavní akcionáři ČIH se dnes vcelku ubohou skladbou svého portfolia ani příliš netají. Vše podstatné a zvláštní lze zjistit v poslední výroční zprávě, kterou dostali v barevném provedení akcionáři na valné hromadě. První stránka barevného prospektu se honosí nápisem "Svatý Václave, oroduj za nás". Hospodaření holdingu se prý podstatně zhoršilo v loňském roce (přestože se portfolio výrazně tenčilo již pod správou Motoinvestu). K 1. lednu 1997 vlastnil ČIH finanční prostředky v hodnotě 1,4 miliardy korun a přesně o rok později měl pouhých 51 milionů. V lednu 1997 držel holding cenné papíry rovněž v hodnotě 1,4 miliardy, o rok později ale již pouze za 641 milionů korun. Přitom vyjádření auditora Deloitte & Touche, které výroční zpráva obsahuje, zpochybňuje i oněch 641 milionů a cenu akcií v držení ČIH odhaduje o 350 milionů korun níže. Ve zprávě auditora se doslova praví: "V roce 1997 zakoupila společnost akcie firmy PC&C Investment, a. s., a NICE Praha, a. s., za 306 milionů korun a 50 milionů korun. Uvedené částky byly vykázány v rozvaze společnosti. Do doby skončení našich auditorských prací nám nebyly předloženy žádné podklady, z kterých bychom mohli usuzovat na skutečnou tržní hodnotu v uvedených společnostech."

Miliardová sázka

Začátkem letošního roku tvořily portfolio fondu především pohledávky, tedy peníze, které vedení ČIH rozpůjčovalo, především zřejmě spřáteleným firmám. Například tzv. krátkodobé pohledávky činí 2,2 miliardy korun, z toho celých 1,5 miliardy jsou aktiva velice pochybná. Třeba loni na podzim zaplatil holding kyperské společnosti Forminster Enterprises 734 milionů korun za opci k akciím obchodního domu Kotva. To znamená, že ČIH sice převedl peníze na účet Forminsteru, akcie Kotvy ovšem za to zatím nedostal. O proslulý obchodní dům totiž vedou soudní spor dvě představenstva a holding musí počkat, jak soud rozhodne. Přitom jenom málokdo předpokládá, že soudní spor o Kotvu může ČIH s Forminsterem vyhrát. Lze totiž doložit, že majoritní balík ovládaný Forminsterem byl vykraden z investičního fondu Trend, jehož šéfové sedí ve vazbě. Jen tak uvolnit tři čtvrtě miliardy korun za akcie, které soud s největší pravděpodobností Forminsteru nepřiklepne, je velice riziková investice. Petr Streitberg, jeden z poškozených menšinových akcionářů ČIH, k tomu říká: "Skutečnost, že management holdingu převedl tři čtvrtě miliardy korun na osoby podezřelé z podílnictví na miliardovém podvodu, nesvědčí o obezřetném zacházení se svěřeným majetkem." Vše spíše nasvědčuje tomu, že Forminster, vedení ČIH a bývalé vedení vykradeného fondu Trend Miroslava Hálka jsou nějakým způsobem propojeny.Dalších 750 milionů korun zapůjčil holding moravským vinařským závodům Virena, což je maličký podnik, který až do loňska přiznával základní jmění ve výši pouhého milionu korun, jež bylo teprve později navýšeno na 350 milionů.S portfoliem cenných papírů v držení holdingu je to ještě smutnější. ČIH vloni půjčil peníze firmě Group Allie, a. s. (jejím majitelem je Petr Sisák z Litoměřic, na jehož jméno narazíme v případě téměř každé vytunelované banky i ve známé kauze vytunelovaných C. S. Fondů). Pohledávka vůči Group Allie byla splacena akciemi velmi pochybné hodnoty - šlo třeba o akcie Rybeny Rumburk, Solo Sušice nebo GAS-GMŘ (firmy vyrábějící plynové regulátory) či 1. Kožešnické. Mimochodem zde se rýsuje další pravděpodobné napojení na Hálkovu mafii z fondu Trend. Akcie, kterými Group Allie splatila svoji více než půlmiliardovou pohledávku vůči ČIH, dříve patřily do portfolia investičního fondu Trend -- bylo to v době, kdy v něm ještě vládl dnes zatčený Miroslav Hálek.

Nikdo neví, kdo je vlastně majitel

Pozoruhodné je i to, že na valné hromadě Českého investičního holdingu se menšinoví akcionáři ani nedozvěděli, kdo dnes holding vlastně ovládá. Hlavního akcionáře ČIH na valné hromadě zastupovala brokerská firma Evropská společnost, s.r.o., která odmítla přítomným sdělit, kdo drží kontrolní balík, a kdo je tedy pravým majitelem. Je pozoruhodné, že potřebují-li takovou informaci Lucie Bílá a přátelé Václava Klause, když shánějí peníze na předvolební kampaň, zjistí to snadno.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.