Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Respekt

Vláda vyhlásila válku svobodnému tisku

31.5.1999 - JAN MACHÁČEK, PETR HOLUB

Dostálův tiskový zákon prošel hlasováním ministrů

Vláda schválila tiskový zákon, který připravil vicepremiér Pavel Rychetský s ministrem kultury Pavlem Dostálem. Tento akt je jedním z nejhloupějších a nejnebezpečnějších počinů socialistické vlády a typickým projevem myšlení lidí, kteří neumějí nic jiného než nařizovat, přikazovat, kontrolovat a omezovat slušné lidi. Aby bylo jasno: oni sami tomu navenek neříkají rozkazy, ale "ochrana občanů" před tiskem. Ve skutečnosti ale o občana vůbec nejde, jde o to, ještě více posílit moc politiků na úkor všech ostatních. Budou to především politici a jejich úředníci, kdo bude od novin vyžadovat prostor na celostránkové odpovědi a opravy "nepřesných citací".Je pravděpodobné, že zákon ve sněmovně projde. Většina poslanců i senátorů totiž novináře upřímně nesnáší a opravdových liberálů je v obou komorách jako prstů na jedné ruce.

Nepřátelé společnosti

Dostálův a Rychetského zákon je norma zcela a bez výjimky nadbytečná. Každou věc, kterou navrhuje, již dnes dostatečně řeší občanský, obchodní nebo trestní zákoník. Přesto - nebo právě proto - může mít velmi negativní důsledky. Hypertrofie právního řádu totiž omezuje svobodu člověka a posiluje pravomoci státního aparátu. To ale není jediná hrozba. Vznik represivní normy typu Dostálova zákona vyhrocuje postoj celé společnosti proti určité formě aktivity (v tomto případě tisku). Říká totiž, že tento druh podnikání je společensky nebezpečný a vyžaduje tvrdou regulaci. Nedělejme si iluze. Zásluhou tiskového zákona nebudeme mít lepší, etičtější a zodpovědnější tisk. Jde o zákon proti občanské svobodě. O tom, že Dostál a Rychetský právě něco takového zamýšlejí, je v paragrafech zákona důkazů dostatek.Pokud třeba noviny budou vyvolávat nenávist k rase, náboženství, národu, propagovat násilí, rasismus nebo pornografii, může je po schválení zákona žalovat každý občan. Když soud shledá noviny vinnými, dostanou v prvním případě pokutu až tři miliony, ve druhém případě mohou být zastaveny.V boji s rasismem a pornografií jsou tyto paragrafy ovšem zcela zbytečné. Trestní zákon už dnes stíhá občany, kteří vyjmenované postoje či násilnosti nějak šíří či veřejně artikulují. Každý, kdo si přečte určitý text či inzerát a je přesvědčen, že z něj dýchá rasismus, měl by podat trestní oznámení, protože se stal svědkem trestného činu.Doložit to, že paragrafy jsou skutečně jenom bičem na neposlušné novináře, může stručné srovnání. Na rozdíl od západní Evropy u nás nefungují správní soudy, které mají promptně řešit spory občanů se státem a úřady. Účelovost Dostálovy normy je jasná: zatímco české státní úřady podobnou možnost kontroly dosud odmítají (Rychetský říká, že by to stálo moc peněz), klidně ji - opět na rozdíl od Evropy - uvrhnou na soukromé firmy.Je zřejmé, že podle tohoto zákona může noviny žalovat a otravovat jim život kdejaký šílenec. Mohou to být zástupci každé sekty, o které se napíše, že terorizuje své věřící, nebo třeba Miloševič, když někdo v novinách podpoří bombardování Jugoslávie.

Nové boty pro Dostála

Rovněž paragraf o odpovědi je zcela ilustrativně nadbytečný a nebezpečný. V každé civilizované společnosti se může každý občan bránit nařčení u soudu. Soudce může novinám předepsat pokutu, nařídit omluvu, dokonce její přesné znění, rozsah a umístění v periodiku. I u nás je tato možnost hojně využívána. Na vydavatele či novináře mohu dokonce podat trestní oznámení, pokud získám dojem, že pomluvu šíří úmyslně. Za šíření nepravdivé informace se tak lze dostat do vězení. (Je ale třeba zdůraznit, že všude na Západě se jedná o tzv. spící normu, která není uplatňována již dlouhá desetiletí.)Dostálovi s Rychetským ale ani tohle nestačí. Poukazují na to, že v řadě zemí Evropy existuje tzv. právo na odpověď - občan má možnost vyjádřit se stručně k článku, který se ho něčím dotkl. Pod záminkou přiblížení k Evropě tak vláda schválila cosi v civilizovaném světě neslýchaného. Představme si, co bude například možné. Noviny zveřejní na celé tiskové straně úplně pravdivé odhalení, že podvodný finančník vytuneloval banku. Za čas vyjde nařízením soudu další celostránkový článek, tentokrát nepodepsaný, kde se dočteme, že noviny lžou, finančník je skvělý chlapík a banka vytunelována nebyla. Noviny tuto "odpověď" nebudou smět podle zákona ani komentovat.Právo na odpověď podle ČSSD je rovněž útokem na soukromé vlastnictví. Na své vlastní náklady a na svém vlastním papíře má vydavatel-soukromník otisknout třeba v rozsahu několika stran to, co mu stát přikáže. Představme si majitele trafiky, kterému stát nařídí, aby všem zákazníkům k cigaretám či novinám zdarma dával nové boty.

Proti ústavě

Návrh zákona je drzým útokem na svobodu slova. Přitom jde jen o první výstřel v nadcházející válce o média. Vláda chystá tři další "mečiarovské" zákony: vysílací, o ČT a Českém rozhlasu. V dnešní podobě návrhy umožňují stranám přímo zasahovat do skladby programů veřejnoprávních médií a vydírat soukromé televize odebráním licence.Novináři přitom nejsou jedinými nešťastníky. Vicepremiér Rychetský připravil i novelu živnostenského zákona. Netají se tím, že jde o zákon proti živnostníkům a podnikání. Chce totiž omezit možnost získání licence, tedy oprávnění k provozování živností.Skrytou motivaci takového vládního postupu Rychetský nechtěně prozradil v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Zákony plné zákazů jsou prý nutné, když "máme v ústavě zásadu, že co není zakázáno, je dovoleno". Tato zásada je ovšem základem ústavy každého demokratického státu: brání totiž občany proti zvůli těch politiků, kteří mají sklony k autoritářskému řízení země. Fakt, že hlavnímu legislativci Zemanovy vlády překáží, není třeba komentovat.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.